گرامی داشت از کار نامه های مطبوعاتی و فرهنگی جلیل غنی

۲۰۲۲/۰۵/۲۳ گرامی داشت از کار نامه های مطبوعاتی و فرهنگی جلیل غنی در گرامی داشت از کار نامه های مطبوعاتی و فرهنگی جلیل غنی یکی از ژورنالیست های افغانستان که … ادامه دارد

اگر ما خود خانۀ خود آباد نسازیم!

۲۰۲۲/۰۵/۱۸ اگر ما خود خانۀ خود آباد نسازیم! برحسب عادت و ایجاب مصروفیت اختیاری هر پگاهی به درب رسانه های مشهور می کوبم تا اگر مطلبی به درد بخوری به … ادامه دارد

تأریخ نگاری را وجایبی است و اخلاقیاتی نه انتقام جویی و نه عقده کشایی!

۲۰۲۲/۰۵/۰۴ تأریخ نگاری را وجایبی است و اخلاقیاتی، نه انتقام جویی و نه عقده کشایی! دوست گرامی ام جناب انجنیر صاحب  معروفی! با عرض سلام و احترام و آرزوی سلامتی … ادامه دارد

اخبار جعلی

۲۰۲۲/۰۴/۱۴ اخبار جعلییاFake News اخیراً به تمسک از هفته نامۀ  DW دویچه ویله جرمنی در مطبوعات کشور خبری اشاعه یافت که گویا در کنار مؤفقیت های نظامی دیگر گروه به … ادامه دارد

ولی احمد نوری که من افتخارشناختش داشتم.

۲۰۲۲/۰۴/۰۴ یکی از بهترین خاطرات زندگی ام  افتخار پیوستن من با انجمن اهل خبرۀ افغان جرمن آنلاین و شرکت در مجالس سکایپی روز های جمعۀ شان بود که بعد ختم … ادامه دارد

تکرار غم انگیز، بازهم فاجعۀ بشری اوکرلین!

۲۰۲۲/۰۳/۳۰ تکرار غم انگیز، بازهم فاجعۀ بشری اوکرلین! هم وطن محترم ، هر موقفی که و بنابر هر انگیزۀ در برابر آن چه در اوکراین می گذرد گرفته یی به … ادامه دارد

پیشنهاداتی به مقام رهبری طالبان کرام!

۲۰۲۲/۰۳/۲۲ پیشنهاداتی به مقام رهبری طالبان کرام! * یقیناً شما را تأریخ آموختانده است  که هیچ قدرتی به زور و جبر  در جهان صدای یک ملت را برای ابد خاموش … ادامه دارد

تهمت ناحق یا «جفای بزرگ»

۲۰۲۲/۰۳/۱۲ تهمت ناحق یا «جفای بزرگ» درود و سپاس به جوینده وپویندۀ حق و بیرون آورنده و جلا دهندۀ  واقعیت از پس پردۀ سیاه دسیسه، توطئه کذب و ریا. گر … ادامه دارد