گرامی داشت از کار نامه های مطبوعاتی و فرهنگی جلیل غنی

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 1578

۲۰۲۲/۰۵/۲۳

گرامی داشت
از کار نامه های مطبوعاتی و فرهنگی
جلیل غنی

در گرامی داشت از کار نامه های مطبوعاتی و فرهنگی جلیل غنی یکی از ژورنالیست های افغانستان که در پنجاه سال گذشته چه در افغانستان و چه در خارج از افغانستان خدمت کرده،، روز شنبه ۲۱ می در کالیفرنیای شمالی جائی که آقای غنی به سر می برد محفلی به این مناسبت از جانب عده یی از افغانهای مقیم شمال کالیفرنیا  در شهر فریمونت ترتیب گردیده بود. در این محفل از کار نامه های مطبوعاتی و فرهنگی جلیل غنی،  دانشمندان و هم مسلکان  و فرهنگیان و همکاران او بر خدمات پنجاه سالهء او روشنی انداخته و آنرا مورد بحث قرار دادند.

جلیل غنی یکی از ژورنالیست های آگاه و مجرب افغانستان در پنج دهه ی گذشته نه تنها در عرصه اطلاع رسانی و روشنگری و حراست از فرهنگ والا و متنوع و غنی افغانستان مصدر خدماتی گردیده، بلکه یکی از مفسرین و تحلیل گران رویداد های سیاسی و فرهنگی افغانستان و همچنان ارزشهای فرهنگی جامعه ی کثیرالنژاد  افغانستان فعال بود و از این  راه توانسته سهم قابل توجهی در تنویر افکار جامعه ی افغانی در داخل و خارج از کشور داشته باشد.

 جلیل غنی پس از فراغت از دانشگاه کابل در آژانس باختر به حیث خبر نگار کار منظم و مسلکی خود را آغاز نمود و همچنان تحصیلات خود را در عرصه ی ژورنالیزم در هند و به خصوص در بخش مفاهمه و مکالمه ی گروهی که بخش عمده ی ژورنالیزم امروزی را تشکیل می دهد، به پایان رسانید و مدت یازده سال در آژانس باختر به حیث خبر نگار و همچنان در بخش خبر های خارجی تا آمریت این بخش خبر ها کار کرد.

پس از تهاجیم قوای اتحاد شوروی سابقه  به افغانستان آقای غنی با مهاجرت از افغانستان  به پاکستان و سالی بعد به ایالات متحده ی امریکا، در صدای امریکا شامل کار شد و بیست و شش سال در این رادیوی بین المللی در سرویس دری به حیث نطاق، بر نامه ساز برنامه مختلف خبری، و فرهنگی وبعد ها به حیث آمریت نشرات این بخش کار نمود. آقای غنی به اخذ هجده جایزه از صدای امریکا با تهیه و ارائه ی برنامه های موثر و مفید نایل گردیده است.

جلیل غنی پس ازاخذ تقاعد از صدای امریکا هم بیکار نه نشسته و به  نوشتن مقالات و تفسیر های سیاسی و رویداد های روز و مقالات فرهنگی و ادبی ادامه داد و از او بیش از ۲۳۰ مقاله در ویب سایت های افغان جرمن آنلاین و آریانا افغانستان آنلاین به نشر رسیده. مزید بر آن از آقای غنی سه اثر مسلکی  به نام های «ارکان ژورنالیزم»، «ره آورد، تحلیل رویداد های مهم افغانستان» و «ژورنالیزم دوست یا دشمن مر دم» چاپ و به دسترس علاقمندان قرار داده شده است.

علاوه بر آن جلیل غنی دو اثر دیگر یکی به نام « الماس نا شکن » شعری از شاعر انگلیس به نام  (William Pitt Root)  را که در وصف مقاومت مردم افغانستان در برابر تهاجم اتحاد شوروی  سابقه بر افغانستان سروده بود، و استاد عبد الرحمن  پژواک آنرا به زبان شیوای فارسی دری در قالب شعر آزاد ترجمه کرده بود، آماده ی چاپ ساخته و در سال 1995 در ایالت ویرجینیا  به شکل یک رساله ی شامل زندگی نامه ی استاد پژواک نشر نمود.

 «حدیث شب »  بر گزیده ی اشعار زنده یاد لیلی صراحت روشنی و بانو ثریا واحدی با مقدمه ی مبسوط و تحلیل ادبی دوکتور سید مخدوم رهین  شامل قطعات انتخابی از بهترین سروده های این دو شاعره ی نامور افغانستان را تنظیم و در1996میلادی در ایالت ویرجینیا  نشر کرد.

پایان