پیشنهاداتی به مقام رهبری طالبان کرام!

شمار خوانندگان این مضمون تا حال: 1569

۲۰۲۲/۰۳/۲۲

پیشنهاداتی به مقام رهبری طالبان کرام!

  1. * یقیناً شما را تأریخ آموختانده است  که هیچ قدرتی به زور و جبر  در جهان صدای یک ملت را برای ابد خاموش نه توانسته ارادۀ واقعی ملی را ورشکسته نمی تواند.
  2. * بقای نظام توأم با موفقیت آن تسخیر  عسکری یک مملکت نه بوده بلکه جا یافتن و راه یافتن به دل و دماغ مردم است و کسب رضایت شان با اتخاذ راه روشن مردمی و ایفای خدمت به  بندگان الهی.

*  ملت معتقد، مؤمن و صادق، روشن ضمیر، خوش قلب و مسلمان افغانستان قبل از آمدن شما مسلمان بوده اند  و حالا هم با تطبیق قوانین شرعی و احکام نصوص قرآن نه تنها که مخالفت ندارند بلکه از ایزد متعال استدعا دارند که مجریان قوانین شرعی خود آگاهی کامل و لازم با معرفت از دین مبین اسلام داشته چیزی از بیگانه را به نام دین و لو که مکاتب عقیدوی باشد بر ملت مسلمان افغانستان تحمیل نه کنید.

*  این ملت بعد از غیبت کلی  چهل و چند سالۀ اخلاق، اسلامیت وآدمیت، مصونیت، امنیت، ثبات و صلح و بالاتر از همه بازخواست و پرسان و عدالت شرعی و مدنی به حیث آرمان به سر نارسیده نزد شان باقی است خواهان تحقق بخشیدن أن  اند، هر قدمی که شما در این طریق بر می دارید از حمایت و پشتی بانی اکثریت برخوردار خواهید بود مخصوصاً در اعادۀ حق مظلوم از ظالم و محاکمۀ عدلی غارت گران بیت المال و حق یتیم و بیوه زن در صدر خواسته های همگانی قرار دارد.

*   به اطمینان کامل به شما اذعان می دارم که اکثریت مطلق هموطنانم از جنگ، خون ریزی و قتل و قتال به هرنام و عنوان متنفر و بیزار اند. و با صدا های آرزومندان عودت به قدرت ستم پیشگان قبلی به نام مقاومت  خوب آشنایی دارند. نباید برای شمول و عودت این مردودان در جامعه به هیچ فشار، به نام حکومت همه شمول، تن داده شود. ودو ممثل تاریکی های گذشته (کرزی و عبدالله) را هم مرخص کنید. 

*  باید بدانید که دین ما اسلام است که به زبان تصدیق و در قلب قبول کردیم و کلیه امور زندگی ما بر احکام و مقررات آن تنظیم می گردد ولی عضو خانوادۀ بشری بودن و با جامعۀ بین المللی با هم آهنگی زیستن ایجابات  و شرائط  خاص  خود را دارد که یقیناً رهبری بر بنیاد خرد سیاسی و عقلانیت فهم درک  و اهمیت آن را دارد که افغانستان منزوی بوده نمی تواند .

*  هر جامعه از لحاظ تأریخی عرف، عادات و عنعناتی دارد که جزء ارزش های فرهنگی اش محسوب گردیده  با دین اسلام در تضاد نیست نباید در محو آن وهابیزمِ برخاسته از عربستان  سعودی تأثیر گذار باشد.

*  زن مؤمنۀ، با عفتِ  مسلمان افغانستان  به سطر و اعتدال در پوشاندن تن خود معتقد و پابند است, مور اوخور ما و شما صرف با چادری کلانی  در سر و لباس پوشیده  در تن  در مزرعه مشترک با مرد خدمت می کند ودر قریه و قصبه از حجاب سیاه و برقه خبری نیست. ترویج و تحمیل حجاب های سیاه خفه کن بر زن افغانستان ظلم است و نا روا. جزئیات حجاب زن را باید به اجلاس علمای جید و فقهای مذهبی بر اساس احکام صریح قرآن راجع سازید.

*  تحصیل و تعلیم و شراکت در کار ها  حق شرعی، مدنی، انسانی و مسلم زن است. کسب دانش امروزی برای مسیر بخشیدن جامعه به روشنی معرفت، پیشرفت و تعالی برای دختر و پسر مسلمان افغان  نیاز حتمی است.و دین مبین اسلام مسلمان را از بهره گیری فیض علوم منع نمی کند.قرآن کتاب علم است و معرفت و تدریس در راه مبارزه با جهالت.

باید زمینۀ تحصیل و تعلیم جوانان افغان مطابق اصول شرعی هرچه زود تر و فراخ تر روی دست گرفته شود و استادان متواری واپس به اجرای وظایف محولهٔ شان ترغیب و تشویق گردند.

انسان علاوه بر عبادت و خوراک و پوشاک به راحت روحی و روانی محتاج است. موسیقی و هنر موزون و تجلیل میلۀ نوروز و محافل خوشی عروسی ها را نمی توان از زندگی مردم برچید و منع کرد. مصیبت های چهار دهه و اندی را افغانستان در رده بندی ها جگر خون ترین، غم درون ترین و غمگین ترین ملت دنیا محسوب کرده است. آیا امکان دارد شما لبخندی بر لبان این ملت رنجور بیافرینید و مردم را با صلح و امنیت و صیانت عزت و کرامت شان  خوشی و مسرت را هم در زندگی شان بیافرینید. اسلام ضد خوشی پیروانش نیست.

*  باید رویۀ  عساکر، پولیس و مأمورین تان را در برخورد با عوام الناس تحت نظارت قرار دهید که از اصول و مقرارات عدول نه کرده باعث اذیت و آزار مردم نه شوند. به مخالفین باید برخورد قانونی شود.

*  اسلام دین تبعیض و تعصب نیست . قربت به الله را تقوا گفته در غیر آن هیچ بندۀ خدا را بر بندۀ دیگرش امتیاز نیست. حکومت اسلام شمول همگانی بر معیار تقوا، علم، دانش و رستگاری است. طالب بودن نباید یگانه جواز حکومت داری باشد به دانا و فهمیدۀ هر قوم فرصت شمول در خدمت جامعه داده شود.

*  دربارۀ اصلاحات متوقعۀ جهانی نباید سر زوری، پافشاری و لجاجت  صورت گیرد که به حکومت شما مشروعیت بخشیده به زودی در صف ممالک مستقل جهان خواهید پیوست.

*  به تأسی از دساتیر اسلامی افغانستان باید سیاست عنعنوی عدم انسلاک را تعقیب و با همه ممالک همسایه، منطقه و جهان روابط حسنه داشته و با صیانت منافع ملی به هیچ کشوری حق مداخله به امور داخلی افغانستان نه دهد.

*   بیرق سفید رنگ شما مزین با کلمۀ شهاده را به حیث «علم مبارک» قبول داریم ولی بیرق سه رنگ افغانستان با نشان محراب و منبر و الله اکبر بیرق ملی ما است،  نه بیرق کدام جریان، حزب، گروه وحکومت خاص. باید این بیرق در صف بیرق های ممالک دیگر سمبول هویت ملی ما در دفاتر ملل متحد و نمایندگی های سیاسی ما در خارج باشد.

*  مشروعیت ملی شما به گفتۀ حضرت ابوبکر صدیق “رض” پیروی صادقانۀ شما از قرآن, دساتیر محمدی و اخلاق اسلام است. در صورت عدول، قبول کنید که غریو نحفا و ضعفا شما را از اریکۀ  قدرت بر می اندازد.

والسلام.