د اسلامی هیوادو د سازمان د هیئت او د انګریزی مسلمانانو د هیئت پریکړی

د اسلامی هیوادو او د انګریزی مسلمانانو د هیئت پریکړی

وضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آن

۲۰۲۲/۰۵/۰۴ وضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آن همه  اطلاع دارند که جنگ در اوکراین بالای اوضاع اقتصادی جهان تاثیر منفی  وارد نمود، از قیمت  آرد و روغن گرفته … ادامه دارد

پشتوانه بانک مرکزی افغانستان

۲۰۲۱/۱۰/۰۵ فقیر پشتوانه بانک مرکزی افغانستان در خارج ازکشور  (باید متوجه استحکام نظام پولی و اقتصاد کشور باشیم) درین روزها موضوع  ګویا فریز(منجمد) شدن حدود ۹،۵میلیارد دالر (اګر دقیقاً ګفته … ادامه دارد

د یوې مغالطې اصلاح کول

۲۰۲۱/۰۹/۱۵ فقیر د یوې مغالطې اصلاح کول په افغانستان کې په تیرو زرو کلنوکې؛ په تیره بیا د سلطان محمود غزنوی را دېخوا، په افغانستان کې عقلی او نقلی علومو؛ … ادامه دارد

جنګ دوم و چګونګی آن

۲۰۲۱/۰۸/۱۵ جنګ دوم و چګونګی آن جنګ اول بیست ساله؛ با تلفات بسیار زیاد انسانی و زیانهای مالی  روبه اختتام است. درین جنګ نیروهای ی مسلح  دو طرف باهم درګیربودند،  … ادامه دارد

ندای اکثریت خموش

۲۰۲۱/۰۸/۱۳ ندای اکثریت خموش،آواره شده  و مظلوم دوستان نهایت ګرامی، هموطنان  و معززین ! همه میدانیم که کشور در بد ترین حالت است، هرکدام ما درین مورد مقصر نیز استیم. … ادامه دارد