ماجرا های قریهٔ اجدادی ما

۲۰۲۲/۰۴/۱۲ ماجرا های قریهٔ اجدادی ما امتحانات چهارونیم ماهه ما پایان یافته بود و رخصتیهای تابستانی شروع شده بود. من وبرادرم غرض گذرانیدن ایام رخصتی با شوق و علاقه ی … Read More

دکیسو له ګنج څخه

۲۰۲۲/۰۲/۲۰پوهاند محمد بشیر دودیال دکیسو له ګنج څخه د کابل ښار جنوب ختیځ لوري  ته د ګڼو کلیو- کورونو او شنو کروندو په سر پورې د غره ډیره هسکه څوکه … Read More

غرورِ رفته

۲۰۲۲/۰۲/۱۴پوهاند محمد بشیر دودیال غرور رفته بعد از ده ساعت صدای یکسان انجن طیاره، چراغها روشن و صدای الارم شنیده شد. تعدادی خود را بالای سیت راست نموده چشمان خواب … Read More

خُدم شیر استم !

۲۰۲۲/۰۲/۱۱پوهاند محمد بشیر دودیال یاد کوچه خیابان، کوچه ی سگ بچه ها، کاه فروشی و تنورسازی، سنگتراشی،بارانه و سراجی بخیر که حالا هم تصویر آن جغرافیا و قلمرو کودکانه ام، … Read More

ورک شوی پَل

۲۰۲۲/۰۲/۰۹پوهاند محمد بشیر دودیال د آسمان کوز او بر سر کې به د تالندې او برېښنا  ځغلنده رڼا وځلیده او ورپسې به د تالندې ګړزا شوه. د ړومبني اورښت ډنډوکي … Read More

قلم – ټوپک

۲۰۲۲/۰۲/۰۸انجنیر سلطان جان کلیوال لـیـونی نه یـم، چی ټـوپـک کـیږدم قـلـم واخـلـمماته به نه وایی، چی میـنه وکـړه میـنه واخـلـه زه دیته جوړیم، چی په سـر د پردی غم واخلم … Read More

برار (یوه لنډه کیسه)

۲۰۲۲/۰۲/۰۸انجنیر احسان الله مایار برار (یوه لنډه کیسه) این نوشته مارا به قریه ای از پشتون های افغان دعوت میکند که در یکی از روز های زمستان  بزرگان و جوانان … Read More

گذشت روزگار

۲۰۲۲/۰۱/۲۶پوهاند محمد بشیر دودیال پدرم بعد از مدتی زیاد ی چپن ره دار سبز و کلاه  قرقلی اش را پوشیده بود که در زیر چراغهای  رنگه منطقه ی جشن و … Read More