فراخوان ملی

۲۰۲۲/۰۱/۲۶نویسنده: سید نظام الدین وحدت مسرت دارم که بار دیگر با شما هموطنان گرامی ام وارد یک گفتگو سازنده ملی میشوم. امیدوارم عرایض بنده را مورد توجه قرار دهید ! … Read More

کرامت انسانی، ارزش بنیادی انسان

۲۰۲۱/۱۲/۱۰ف. هیرمند کرامت انسانیارزش بنیادی انسان به حرمت گزاری انسان، به حرمت گزاری اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مستنطق با دندۀ چوبی که در دست داشت، تهدیدکنان می غرید:« این دنده … Read More

پیشنهادی به حضور داکتر صاحب اشرف غنی

۲۰۲۱/۱۲/۰۵پوهاند محمد بشیر دودیال درین روزها اخباری نشر ګردید که دولت امارات متحده داکتر اشرف غنی را از فعالیتهای سیاسی ممنوع نموده است. شاید فراری های دیګر درفکر فعالیتهای سیاسی … Read More

استاد محمد اسحاق نگارگر جهان فانی را وداع گفت

۲۰۲۱/۱۲/۰۲آریانا-افغانستان فاتحه درگذشت استاد نگار گرهنوز سوگواران مرگ چکامه سرای نام آور دیار جامی، برات علی فدایی ( شیخ الشعرا ) سر ازگریبان غم بلند نکرده بودند که افول ستارهٔ … Read More

کلانهای افغانستان کیانند؟ (۱۵)

۲۰۲۱/۱۱/۲۸دوکتور محمد اکبر یوسفی ((“البرت آینشتاین”))Gott würfelt nicht. («خداوند از “کمسایی” کار نمی گیرد!» شایع است که “عبدالله عبدالله” از “فرار غنی” از طریق تلیفون توسط “حامد کرزی” اطلاع می … Read More

غازی بابا

۲۰۲۱/۱۱/۲۸پوهاند محمد بشیر دودیال غازی بابا با وجودیکه وقوع حوادث مختلف در کوچه وبازار در آن ایام جزء از رویداد های روزانه آن وقتها بود؛ ولی خطور یکی ازآنها در … Read More

ضرورت

۲۰۲۱/۱۱/۲۸انجنیر سلطان جان کلیوال ضرورت ســتړی کـړی دی حالـت یـم ، یـو بـدلـون ته ضـرورت دیشـوه د عشق کیسه بی خونده، بل مضمون ته ضرورت دی خـصــلـتــونه بـدل شــــوی، مـشــران … Read More