مینویسم

۲۰۲۲/۰۳/۲۴ مینویسم یاس امروزم را با همه درد و غم مینویسم آرمان دیروزم را با دوچشم پر نم مینویسم فردای تاریک ام را که همه با نا امیدی میبینم   با … ادامه دارد

در تلاش آزادی

۲۰۲۲/۰۲/۱۳هوسۍ حسین خیل بــلبـــل خوشنوا،برایم ساز ونغــــمهٔ آزادی بیـــــــاور درتکاپویم، درتلاشم،  نور و روشــنایی  بیـــــــــــــاور مرا محبوس کردند در” برقع ” که گویند اش حجاب برای لبـــــخند و شادی ام … ادامه دارد

آرزوی فقیر

۲۰۲۲/۰۱/۱۰هوسۍ حسین خیل آرزوی فقیر نه خــــواهان جـــــمهوریت و نه امـــــــارت ام تشنــــــــــه ی آزادی و نان  وامـــــــــــنیت ام حال که دســـــــــــــتانم را یــخ بسته چاره چیسـت من بیچاره اسیر … ادامه دارد