عشقری فریاد عاجزانۀ شهر کهنۀ کابل

۲۰۲۲/۰۳/۲۲ عشقری فریاد عاجزانۀ شهر کهنۀ کابل گرچه خاستگاه عشقری قشرتقریباً مرفۀ متوسط است ولی خود بعد از مرگ پدر، مادر، و برادر به صوب  صف پائین این قشر می … ادامه دارد

یادی از نوروز و سَمنَک

۲۰۲۲/۰۳/۱۲ یادی از نوروز و سَمنَک سمنک درجوش ما چمچه زنیم دیګران در خواب ما دفچه زنیم مادرم  مانند زنان دیګر قدیمی، برای تقویم حساب خودش را داشت و پدرم … ادامه دارد

د استاد ګلزمان ژوندلیک

۲۰۲۲/۰۲/۲۷پوهاند محمد بشیر دودیال د استاد ګلزمان لنډ ژوندلیک ارواښاد استاد گل زمان په ۱۳۱۶ ل.= ۱۹۳۷م. کال کې د خوست د اوسنی ولایت دعلیخیلو د ولسوالی د “چینه  ” … ادامه دارد

استاد سلام لوګری

۲۰۲۲/۰۲/۰۸پوهاند محمد بشیر دودیال استاد سلام لوګری زموږ ټولو هیوادوالو پیژاند او له هنر او آواز سره یی مینه درلوده. هغه د محلی سندرو او اصیلې لوګرۍ موسیقي یوه پیژندل … ادامه دارد

بِرار

۲۰۲۲/۰۱/۱۸پوهاند محمد بشیر دودیال هغه ماته اوس هم د صمیمیت، اخلاص، د یوه مهربان تره یا خواخوږي ماما په شان رایادیږی. او لکه چې هغه ټولو کلیوالو ته یو نږدې … ادامه دارد

از اینجا تا شمالی کار دارم

۲۰۲۱/۱۲/۳۰پوهاند محمد بشیر دودیال دریور بس پنجالی نارنجی رنگ، که روی تخت سماوار نشسته بود،  از آخرین پیاله چایش شمه را تکاند و آنرا در کنار چاینک در پتنوس آهنی … ادامه دارد