معرفی و تاریخچه رادیو در افغانستان

معرفی و تاریخچهٔ رادیو در افغانستان

عشقری فریاد عاجزانۀ شهر کهنۀ کابل

۲۰۲۲/۰۳/۲۲ عشقری فریاد عاجزانۀ شهر کهنۀ کابل گرچه خاستگاه عشقری قشرتقریباً مرفۀ متوسط است ولی خود بعد از مرگ پدر، مادر، و برادر به صوب  صف پائین این قشر می … Read More

یادی از نوروز و سَمنَک

۲۰۲۲/۰۳/۱۲ یادی از نوروز و سَمنَک سمنک درجوش ما چمچه زنیم دیګران در خواب ما دفچه زنیم مادرم  مانند زنان دیګر قدیمی، برای تقویم حساب خودش را داشت و پدرم … Read More

د استاد ګلزمان ژوندلیک

۲۰۲۲/۰۲/۲۷پوهاند محمد بشیر دودیال د استاد ګلزمان لنډ ژوندلیک ارواښاد استاد گل زمان په ۱۳۱۶ ل.= ۱۹۳۷م. کال کې د خوست د اوسنی ولایت دعلیخیلو د ولسوالی د “چینه  ” … Read More