د سر محقق عبدالله خدمتگار “بختاني” یاد

سر محقق عبدالله خدمتگار “بختاني”

به مناسبت روز جهانی دفاع از حقق زن!

۲۰۲۲/۰۳/۱۲ به مناسبت روز جهانی دفاع از حقق زن! نخست نسبت به خصلت و جنسیت زن باید گفت: که در طول تاریخ دو نوع موضع و بر داشت وجود داشته، … ادامه دارد

متلونه

۲۰۲۲/۰۲/۰۸پوهاند محمد بشیر دودیال لکه څرنګه چې یو شمېر مفاهیم لکه متل، سیندګی، عامیانه فرهنګ، فولکلور، شفاهي ادبیات، عامیانه ادبیات، امثال او حکم، وجیزې او د لویانو خبرې یو بل … ادامه دارد

از اینجا تا شمالی کار دارم

۲۰۲۱/۱۲/۳۰پوهاند محمد بشیر دودیال دریور بس پنجالی نارنجی رنگ، که روی تخت سماوار نشسته بود،  از آخرین پیاله چایش شمه را تکاند و آنرا در کنار چاینک در پتنوس آهنی … ادامه دارد

نامه های فوری از افغانستان

۲۰۲۱/۱۲/۱۱منبع: سرویس اخبار انگلیسی بی بی سیمترجم: سیدال هومان “ ۱۰۰ زن بی بی سی “  بی بی سی درهر سال ۱۰۰ زن با نفوذ و الهامبخش را از سراسر … ادامه دارد