حرکت بزرگ ملی افغانستان (حبما GNMA)

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 2407

۲۰۲۲/۰۵/۰۵
فرستنده: اسماعیل پاینده

حرکت بزرگ ملی افغانستان (حبما GNMA)

کمپاین حمایتی ” دختر افغان برای صلح”

 ” فروش آثار هنری و فراخوان برای کمک مالی و بشری”

هموطنان عزیز و دوستان افغانستان،
سلام!

با توجه به مشکلات، خصوصاً اقتصادی، که کشور و ملت سردچار آن است، با انتشار این کامپاین از شما عزیزان که طرفدار احترام ارزشهای انسانی هستید، آرزوی حمایت، کمک، و همکاری و ابراز نظریات شما را داریم.

 از بارگاۀ ایزد متعال استدعا مینمائیم که نور صلح و صفا را در قلوب رهبران و مسؤلین این جهان بدرخشاند تا ملت مظلوم و ستمدیدۀ ما از چنین حالت رهائی یابد.

این کمپاین حمایتی توسط جنبش بزرگ ملی افغانستان که، متشکل از افراد صادق و خیرخواه است، راه اندازی شده که بیش از 15 سال به اینطرف در راۀ تشکیل یک قدرت ملی قدرتمند در کشور تلاش نموده  و ادامه میدهد، تا بتوانیم از منافع ملی و ارزش های انسانی کشور وملت دفاع نمائیم، نه اینکه به دنبال قدرت  طلبی وزر اندوزی، بلکه برای استقرار صلح  و عدالت و احترام ارزش های انسانی وصلح پایه دار.

 من شخصاً همه اقدامات صاداقانه را، در راۀ مبارک دفاع از ارزش های انسانی، با کمال میل خوش آمدید میگویم و حمایت مینمایم.

این حمایت برای حفظ استقلال از کشور است و به همین دلیل است که جنبش بزرگ ملی افغانستان از شما می خواهد که کنترل کشور خود را به دست مردم بسپاریم  نه به دیگران.

 از همکاری، لطف و مهربانی شما دوستان درانتشار این پیام به ارتباطات شما ابراز سپاسگذاری مینمائیم.

 “اگر نتوانیم خورشیدی در آسمان باشیم، با تبدیل شدن هر کدام به نوبه خود به یک شمع، همه شمع ها می توانند خورشیدی را تشکیل بدهند”.

“قطره قطره دریا میشود”

کامپاین-کمک-های-بشری-و-اسقرار-صلح

Campagne-soutien-fille-afghane-pour-la-paix-2022a2731