سوال تشخیص هویت برخی ازافراد اخراج شده از پاکستان

سوال تشخیص هویت برخی ازافراد اخراج شده از پاکستان

یک تذکر: فضا و لحن این نوشته شاید کمی دفتری و غیر معمول برای آن دوستانی باشد که خامه های روشنفکرانه و با ادبیات جالب را می پسندند اما نوشتۀ حاضر بنابر محتوی یا مضمونش نه توانسته از آن فضای دلگرم ادبیات معمول نامبرده استفاده کند، ولی تذکر و یادآوری مسئلۀ مورد بحث باید به عمل آورده شود.

یکی از معضلات جدی در موضوع بازگرداندن افغان ها از خاک پاکستان تشخیص هویت و اصالت واقعی افرادی است که هویت شهروندی افغانی شان مورد تأئید جدی نه باشد و وارد خاک کشور ما می شوند زیرا از وقوع کودتای تباه کن 7 ثور 1357 ه ش، پرچمی ها و خلقی ها – که افتخار…!! مهاجرت و غربت گروهی و دسته جمعی به این حزب دموکراتیک میرسد– تا حالا که حالا است این نوع مهاجرت دسته جمعی و گروهی دوام دارد و افراد، خانواده ها، اقوام، افراد دگر اندیش، فرهنگی ها، دانش پروران و فرهیختگان به اثر فشار و ظلم – مخصوصاً مظالم پرچم و خلق – به کشور های خارجی بالخاصه پاکستان و ایران متواری و رانده شدند.

پاکستان و ایران که تا دیروز از حضور شهروندان افغان در خاک شان منفعت ها می بردند، امروز چون دگر حضور افغان ها در آن دو کشور مفید و منفعت آور نیست و حتی از اخراج و راندن آنها به افغانستان “استفادۀ نظامی گونه” نیز صورت گرفته می تواند، به برون کردن آنها اقدام کرده اند، بالخصوص پاکستان لعین در این عرصه دگر چهرۀ ددمنش خود را پنهان نه کرده و هر آنچه که ظالمانه ترین بوده را در حق افغان ها دریغ نه ورزیده است. این اخراج و راندن جبری و ظالمانه توأم با زندانی کردن، شکنجه،  لت و کوب ، نقض مصونیت محل سکونت و زیر پاکردن حریم داخل مسکن، دستگیر و زندانی کردن زنان، اطفال، موسفیدان و بیگناهان، بد رفتاری، چپاول پول، زیورات، اشیای قیمتی، ضبط دارایی های، منقول و غیر منقول، تخریب منازل و چور و چپاول دکاکین و مغازه های افغان ها و سایر دارایی ها و املاک افغان ها و اخراج دست خالی هموطنان ما به کشور مادری شان، فاجعۀ حزن انگیزی را در برابر ما قرارداده است که در بحث و تعمق پیرامون هر بُعد این فاجعه مسایل زیادی را باید زیر مطالعه قرار داد. در این زمینه ورود  گروهی افراد، در خاک وطن ما، آنهم به صورت مزدحم، توأم با هرج و مرج موارد جدی را ناظر بر حفاظت از منافع عمومی کشور ما مطرح میکند.

 به این خاطر کار”تشخیص هویت و اصالت افراد وارده در خاک وطن ما” از اقدامات  لازم و ضروری خواهد بود، زیرا این تشخیص، که به اجرای دقیق، مسئولانۀ و حرفه یی و مسلکی نیازمند می باشد، چه  این بررسی به مثابۀ یک فلتر پیشگیرانه از ورود اشخاص و افراد خارجی ناباب در وطن ما به شمار میرود. 

از ورود افراد ناباب، به افغانستان ، دشمنان کشور ما به دلایل ذیل ذینفع خواهند بود:

 1. با استفاده از این فرصت، دستگاه های استخباراتی پاکستان و دیگر کشور ها حتماً کارمندان و اجیران خود را به کشور ما می فرستند، تا حداقل شرایط و اوضاع را به نفع آن کشور راپور بدهند و یا  در ایجاد هر چه بیشتر بی نظمی و مغشوش ساختن اوضاع در افغانستان کارو فعالیت کنند.
 2. گروه های تروریستی مقیم پاکستان برای ایجاد پوسته های جدید و انتقال پوسته های خود از آنجا به افغانستان، از این حالت  هرج و مرج و مزدحم بهره خواهند برد.
 3. برون راندن مجرمان و خرابکاران، شامل دزدان، قاتلان، متجاوزان و آنانی که برای پاکستان نا مطلوب و مضر شناخته می شوند و پاکستان از این اقدام نیز چشم پوشی نخواهد کرد
 4. به علت فقر شدید و گرانی و سقوط پول پاکستان (کلدار) عده ای از خانواده های فقیر پاکستان، زندگی در کشورما  را نسبت به پاکستان ترجیح داده وارد خاک ما می شوند. و شاید به علل دیگر نیز افراد پاکستانی از این وضعیت پر از ازدحام گروه های اخراجی، پا به خاک ما بگذارند…

ممکن است پاکستانی ها تلاش بورزند تا با استفاده از این ازدحام به وسیلۀ افراد و دسته های مربوطش،  برای خود جایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ما دست و پا نمایند که چنین فکر خام پاکستانی ثمری را در قبال نخواهد داشت. جلو گیری و ایجاد سد در برابر همچو تقلا ها، مساعی و کار دوامدار را لازم دارد، مردم افغانستان، تجارب زیادی از تعامل با بیگانه ها دارند و پاکستان نمی تواند با چنین افکار خام در وضعیت و اوضاع ترکیب جامعۀ افغانی اثری بگذارد.

وقتی به کتگوری  های بالا نگریسته می شود، عقل سلیم حکم میکند که در مقابل آنها عکس العمل غیر از آنچه که در در برابر هموطنان خود ما اتخاذ میگردد، اقدام شود مثلاً آنها به وطن خود شان باز گردانیده شوند و یا در محل و زون معینی جا گزین گردند و در رفت و آمد شان محدودیت های خاصی اعمال گردد و تا معلوم شدن حالت شان افراد “فاقد تابعیت” تعریف گردند.  آنهای که با جعل غرض اجرای افعال جرمی وارد کشور ما شده باشند، مورد بازخواست قانونی قرار گیرند.

به این خاطر با در نظرداشت موارد و نکات بالا لازم می آید تا با معلومات مؤثق، مستند و کار حرفه یی برای شناخت خارجی ها و مجزا گردانیدن شان از هموطنان خود ما، مساعی مسئولانه صورت گیرد، این مأمول ایجاب میکند تا در پهلوی سایر روش ها از شیوه های زیر نیز استفاده شود

 • تثبیت هویت از روی اسناد اصلی و معتبر هویتی مانند تذکرۀ تابعیت، پاسپورت، ترخیص خدمت سربازی ، شناسنامه های که احیاناً حکومات افغانستان برای اتباع خود در حالات معین توزیع کرده باشند.
 • پیوند های فامیلی، مانند پدر، پدر کلان اقارب مثل کاکا، ماما، خاله، مادر، مادر کلان، خواهر، برادر، به رویت اسناد هویتی مستلزم تثبیت می باشد.
 • مناطق مختلف کشور – اعم از قریه جات، علاقه داری ها، ولسوالی ها، ولایات، زون ها، شهر ها، نواحی، گذر ها و…. می توانند، در اثبات هویت افراد ممد قرار گیرند
 • گروه های انسانی مقیم مناطق مربوط، شامل قومی، زبانی، مذهبی، خانواده ها، اسم ها و تخلص های معمول، رنگ و قد و قامت باشندگان هر محل، قرینه ای دیگری خواهد بود برای صحت هویت.
 • پیداوار و محصولات زراعتی، معدنی، تولیدی، عنعنوی، سنتی و… محل واندازۀ آشنایی بازگشت کننده با آنها…
 • رسوم و عادات، جشن ها و مراسم مذهبی، قومی، رواج های معمول در عروسی ها و طوی ها….
 • سطح زندگی اکثر باشندگان محلات.
 • عنصر وابستگی ملکیتی و اقتصادی مانند داشتن جایداد غیر منقول و یا جایداد میراثی و یا سهم در معاملات، تجارتی و تولیدی مانند فابریکه ها، شرکت ها، اراضی زراعتی و…
 • پیشه و شغل معمول اکثر باشندگان محلات.

 تشخیص هویت بازگردانده شده ها، از یک  نسل نه بلکه از سه نسل می باشد  ین سه نسل مشتمل خواهند بود  از پدرکلان، پدر و فرزند و شاید فرزند فرزند. در این صورت تثبیت پیوند فامیلی و هویت به رویت اسناد خیلی ها پیچیده می باشد و باید این پیوند ها به طور دقیق ثابت گردد، زیرا فرهنگ ( زبان، آداب اجتماعی، لباس، رسوم روزمره گی اجتماعی و مراسم جمعی، علاقمندی های فردی و اجتماعی و…) نسل های دومی و سومی از فرهنگ کشور آبایی آنان بسیار فاصله خواهد داشت و این حالت تثبیت هویت را سخت پیچیده می سازد، اما به هر صورت این تثبیت هویت به منظور مواظبت و حفاظت از امنیت عمومی و حراست از حقوق شهروندان افغانستان ضروری می باشد که نه شود، افراد غیر، از حق تابعیت کشور بهره مند شوند.

درخلال اقامت بیش از 45 سال در پاکستان، ازدواج های زیادی میان زنان و مردان افغان با اتباع پاکستانی صورت گرفته است، که بر اساس قانون تابعیت پاکستان دریافت حق شهروندی آن کشور برای این افراد کدام ممانعتی قانونی ندارد. اگر زوج های خواهان بازگشت و یا ورود به افغانستان باشند، به استناد قانون تابعیت افغانستان دریافت هویت شهروندی افغانستان برای شان نیز کدام مانع قانونی دیده نمی شود.

ظلم و فشار ضد انسانی حکومت پاکستان باعث گردیده تا عده ای از زنان به جبر از پاکستان اخراج و شوهران شان در آن کشور در زندان قید بمانند و یا مرد ها بازگردانده شدند اما فامیل های شان در پاکستان سرگردان و در هراس به سر میبرند، این وضعیت تثبیت هویت یک فامیل را خیلی پیچیده تر خواهد ساخت، شوهر و یا خانم متواری در پاکستان تابعیت کدام کشوری را خواهد داشت….؟

اوضاع حاکی از آن است که این اخراج یک بارۀ دسته جمعی افغان ها یک اقدام عمیقاً خصمانه و سیاسی است که برخاسته از یک استراتیژی شیطانی می آید، زیرا تحمل و پذیرش چنین یک گروه وسیع انسانی آنهم در مدت خیلی ضیق و محدود، و در سردی و فصل زمستان بدون اعلام قبلی و بدون هیچگونه آمادگی، در حالیکه حاکمیت فعلی خود مشکلات فراوانی را پیش رو دارد، ورود صد ها هزار و حتی میلیون و هفت صد هزارافغان، معضلات جدی به ویژه معضلات بشری را به بار خواهد آورد. نبود مسکن، کمبود مواد غذایی، عدم دسترسی به وسایل ابتدائی حیاتی، دشواری جدی خدمات صحی، فقدان ادویه و محدودیت شفا خانه ها، ابعاد مهم و اساسی این بحران را شکل خواهد داد، فقر، ناداری،  دست خالی برگشته گان، به دلیل از دست دادن دار و ندار خود، روحیۀ خیلی ها شکسته و خرد شده، بُعد جدی دیگر این فاجعه است. نه داشتن ابزار کافی پذیرش، ضعف اقتصادی و امکانات و نه داشتن تجربه در پیشبرد چنین یک کار و زار خیلی ها گسترده، پیامد های ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت. این نکته را باید در نظر گرفت که از پذیرش و انتقال و اسکان چنین کمیت یک گروه انسانی، حتی کشور های که دارای اقتصاد نیرومند و تجارب کافی در حل  چنین بحراناتی دارند، نیز از حل سهل همچو بحران ها  عاجز خواهند بود.

به این ترتیب در عرصۀ پذیرش هموطنان برگشتۀ ما کار های زیادی منتظر اجرا است، ولی علی الرغم این همه مسایل،     

امر تثبیت هویت افراد بازگشتی، از اهمیت خود  نمی کاهد، حراست از داشته های مادی و معنوی کشور اجرای این مهم را در اولیت قرار میدهد.

پایان

از بدو تأسیس (۲۰۲۱/۱۱) تا به حال

شمار خوانندگان سایت: 178

برای ارتباط، لطفاً به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com
به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.