رمز فرار غنی

۲۰۲۱/۰۸/۲۴

رمز فرار غنی

با ناكامى كودتاى صالح و سياست دو رخ پاكستان!

«بخش اول»

كشور ما در يك مرحله حساس و بحرانى از تاريخ قرار دارد و اينكه در روز هاى آينده چه نوع تعامل و معامله در فورمول سياست و سناريوى بعدى صورت ميگيرد؛ تا هنوز زود خواهد بود كه آنرا تحليل و تجزيه كرد، اما در اين مقاله به رمز فرار اشرف غنى از ارگ ، ناكامى كودتاى صالح ، سياست دو رخ پاكستان و تحويل قدرت به طالبان و آنچه جامعه جهانى و امريكا كه چه نوع برنامه و پلان داشتند؛ ميخواهم تحليل و تجزيه در مورد داشته باشم و پيش از همه با يك مقدمه تاريخى اين مقاله را ميخواهم ، آغاز بكنم.

آنچه در اين مقاله بخوانش گرفته ميشود ، معلومات دست اول جناح طالبان ، برداشت از مصاحبه اشرف غنى ، اعلام امرالله صالح از يك مكان مجهول به غيابت رئيس جمهور ، طرف هاى تاثير گزار در قضاياى كشور و تكرار همان سناريوى دهه هفتاد هجرى مى باشد كه يك مشت مزدور و اجير به استخبارات بيگانه و جهان ، جهاد و مبارزه تمام اقوام ، اقشار ، احزاب و جناح هاى منسوب به مجاهدين را تحت عنوان ائتلاف شوم و منحوس جبل السراج با همكارى جنرال هاى حزب پرچم شاخه كارمل پلان و طرح ملل متحد را كه بنام ” طرح بنين سيوان ” در صفحات تاريخ حك زده شده است ، سبوتاژ كردند.

كابل به جوى از خون تبديل ، ارزش هاى مهم و اساسى مجاهدين به صفر ضرب ، به هر كنج و كنار از كشور انارشيزم ، قومندان سالارى و پاتك سالارى حاكم گرديد.

اين جنگ ، فتنه و توطئه خارجى ها در تبانى با جهت هاى داخل كشور كدام برنده نداشت و همان بود كه تحريك طالبان بخاطر محو از شر و فساد و انارشيزم ايجاد گرديد و طالبان توانستند كه در وقت بسيار كمتر قسمت اعظم از جغرافياى افغانستان را تصرف بكنند.

بعد از وقوع حادثه يازدهم سپتمبر و بهانه هراس افگنى و القاعده ، رئيس جمهور امريكا جورج بوش با تصميم عجولانه ، غير انسانى ، غير منطقى و غير مترقبه با قواى ناتو تصيم گرفتند كه به افغانستان و عراق حمله و اين دو كشور را مورد تجاوز و اشغال خويش قرار بدهند.

اين جنگ و يورش نابخشودنى و غير انسانى امريكا و جهان غرب در افغانستان به بهاى عظيم مالى ، جانى و تسلحياتى به دو طرف واقع شد، كشور ايالات متحده امريكا ، قواى ناتو ، كشور هاى همسايه و آسياى ميانه آنچه در توان داشتند بخاطر محو طالبان بكار بردند.

اين جنگ و تجاوز امريكا فقط بخاطر محو هراس افگنى در افغانستان نبوده و خواستند كه دموكراسى به عاريت گرفته را بعد از تدوير مجلس در بن و عدم حضور طالبان و حزب اسلامى تحت عنوان مشاركت ملى و تكت هاى قومى ، قدرت را تقسيم كردند ؛ ولى آنچه واقع شد ما ديديم كه تجاوز و اشغال دو باره با مقاومت مردم افغانستان واقع گرديد، امريكا و قواى ناتو از مادر بمب و انواع اسلحه كيمياوى تا طياره هاى بى پيلوت و B 52 را در افغانستان بكار بردند و بالاخره بعد از سال ها اسامه بن لادن را در جغرافياى پاكستان نابود كردند.

بيشتر از دو تريليون دالر امريكايى ، استرلنگ پوند و اسعار كشور هاى اروپايى و كمك هاى جامعه جهانى در افغانستان حيف و ميل گرديد ، افغانستان در رديف اول فساد قرار داشت ، كشت و قاچاق مواد مخدر و اعتياد مواد مخدر توسط جوانان ، روسپى هاى شهر كابل و ده ها فجايع ديگر چون نشر درامه هاى خارجى ، ترور نخبگان و دانشمندان كشور ، گراف آن سير صعودى خودش را طى ميكرد.

امريكا و جامعه جهانى و بخصوص بعد از دو دوره رياست جمهورى بوش و اوباما رئيس جمهور ترامپ كه يك تاجر مى باشد ، متوجه شد كه اين جنگ و هزينه هنگفت آن و آنهم از پول ماليات دهنده هاى امريكا زيان بار است ؛ بالاخره تصميم گرفتند ، كه راه مذاكره و مفاهمه را با طالبان به پيش گيرند.

آدامه دارد ……..

نويسنده :- ” عبدالبصير كاكړ”

پايان بخش اول