اقتصادی جګړه/بندیزونه او د افغانستان حساس وضعیت

۲۰۲۲/۰۱/۱۹پوهاند محمد بشیر دودیال هیڅوک  له دې حقیقیت څخه سترګې نشی پټولای چې د افغانستان اقتصادی وضعیت هیڅ ښه ندی. د استخدام فرصتونه نشته، د ملی کرنسی د پیریدو توان … Read More

د پولی پالیسی مقاصد(Monetary Policy Targets)(۵)

۲۰۲۱/۱۲/۱۷پوهاند محمد بشیر دودیال د پولی پالیسی مقاصد(Monetary Policy Targets) کله چې موږ د پولی پالیسی څخه خبرې کوو،  نو مطلب دا ندی چې ګواکې نن ورځ چې افغانستان له … Read More

پولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د مرکزي بانکونو رول (۴)

۲۰۲۱/۱۲/۱۵پوهاند محمد بشیر دودیال پولي سیاستونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د مرکزي بانکونو رول په عمومی توګه د مرکزي بانک رول او دندې د پیسو نشر، کنترول او د … Read More

د افغانستان لپاره د پولي سیاست اهمیت (۳)

۲۰۲۱/۱۲/۱۴پوهاند محمد بشیر دودیال تېرو دوو بحثونو کې دې نتیجی ته ورسیدو چې: د پیسو پالیسی هغه سیاست، لارو-چارو او کړنلارې ته ویل کیږی چې د مرکزی بانک له خوا … Read More

د افغانستان لپاره د پولي سیاست اهمیت(۲)

۲۰۲۱/۱۲/۱۱پوهاند محمد بشیر دودیال تېر بحث کې مو زیاتره  د پرمختیایی هیوادو؛  په دی کې بیا د افغانستان په پولی مسایلو خبرې وکړې. په دغه ډول هیوادو کې چارواکي د … Read More