حلول سال نو  ۲۰۲۳  میلادی به همه مبارک باد

حلول سال نو  میلادی به همه مبارک باد

اظهار سپاس و شکرانِ خانوادهٔ نوری

۲۰۲۲/۰۴/۰۵ مرحوم مغفور ولی احمد نوری ، مؤسس و بنیان گزار “آریانا افغانستان . کام”، است، نامش دائم زنده و خاطرش درین سایت همیشه گرامی خواهد بود. شمعی را که … ادامه دارد