فاتحهٔ روانشاد ولی احمد نوری

۲۰۲۲/۰۴/۱۰ بنا بر مشکلات صحی در خانواده، اتحاف دعا به روح مرحوم مغفور ولی احمد نوری مؤسس و بنیان گذار این سایت،، همزمان با مراسم تدفین و فاتحهٔ مرحومی در … Read More

ولی احمد نوری که من افتخارشناختش داشتم.

۲۰۲۲/۰۴/۰۴ یکی از بهترین خاطرات زندگی ام  افتخار پیوستن من با انجمن اهل خبرۀ افغان جرمن آنلاین و شرکت در مجالس سکایپی روز های جمعۀ شان بود که بعد ختم … Read More