استاد محمد اسحاق نگارگر جهان فانی را وداع گفت

۲۰۲۱/۱۲/۰۲آریانا-افغانستان فاتحه درگذشت استاد نگار گرهنوز سوگواران مرگ چکامه سرای نام آور دیار جامی، برات علی فدایی ( شیخ الشعرا ) سر ازگریبان غم بلند نکرده بودند که افول ستارهٔ … ادامه دارد