با کشته شدن ایمن الظواهری، در پی چه چشم داشتی میتوان بود؟

کشته شدن ایمن الظواهری،…

انقلاب ننگین سال ۵۷ و جنبش بر اندازی رژیم آخوندی!

۲۰۲۲/۰۵/۲۹ یک چشم انداز مختصر بر انقلاب ننگین سال ۵۷ و جنبش بر اندازی رژیم آخوندی! در این فرصت که بیشتر از هر زمان دیگر جنبش اعتراضی اقتصادی – سیاسی … ادامه دارد

جنون قدرت طلبی به تشدید جنگ و خشونت در کشور خواهد افزود!

۲۰۲۲/۰۵/۱۱ جنون قدرت طلبی به تشدید جنگ و خشونت در کشور خواهد افزود! بیست و پنج سال قبل از امروز که طالبان توانستند تو ام با جنگ و جدال در … ادامه دارد

چند توضیح مختصر

 ۲۰۲۲/۰۴/۱۵                                                         در قسمت ماموریت مرحوم پدر آقای نوری که گفته شده: از سوی وزارت خارجه افغانستان در مسایل تجارت و قرار داد های اقتصادی … ادامه دارد

روان فرخنده، با مادرش سخن میگوید!

۲۰۲۲/۰۳/۱۹ مادر به انتظار من مباش، دیگر پای برگشت به خانه ندارم، مرا مردان نا مرد طوری به قتل رساندند که حتی در تابوت هم اثری نخواهی دید، من دنیای … ادامه دارد

به مناسبت روز جهانی دفاع از حقق زن!

۲۰۲۲/۰۳/۱۲ به مناسبت روز جهانی دفاع از حقق زن! نخست نسبت به خصلت و جنسیت زن باید گفت: که در طول تاریخ دو نوع موضع و بر داشت وجود داشته، … ادامه دارد