شهادت محمد داوود موسی

کشته شدن مشاور بلندپایه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در کابل محمد داوود موسی، مشاور بلندپایه اتاق تجارت و سرمایه گذاری، دیروز از سوی تفنگداران ناشناس در شهر کابل کشته شد. آقای … ادامه دارد