وضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آن

۲۰۲۲/۰۵/۰۴ وضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آن همه  اطلاع دارند که جنگ در اوکراین بالای اوضاع اقتصادی جهان تاثیر منفی  وارد نمود، از قیمت  آرد و روغن گرفته … ادامه دارد

آرزوی فقیر

۲۰۲۲/۰۱/۱۰هوسۍ حسین خیل آرزوی فقیر نه خــــواهان جـــــمهوریت و نه امـــــــارت ام تشنــــــــــه ی آزادی و نان  وامـــــــــــنیت ام حال که دســـــــــــــتانم را یــخ بسته چاره چیسـت من بیچاره اسیر … ادامه دارد