فراخوان ملی

۲۰۲۲/۰۱/۲۶نویسنده: سید نظام الدین وحدت مسرت دارم که بار دیگر با شما هموطنان گرامی ام وارد یک گفتگو سازنده ملی میشوم. امیدوارم عرایض بنده را مورد توجه قرار دهید ! … ادامه دارد

ضرورت کار روی یک طرح

۲۰۲۲/۰۱/۰۳پوهاند محمد بشیر دودیال جهان مراکز علمی و تحقیقاتی شانرا تقویت نموده و برنامه های را غرض حل مشکلات حاد بشریت روی دست گرفته اند. کار جدی روی ( SDGs) … ادامه دارد