سپاس و امتنان

۲۰۲۲/۰۲/۲۷ بسم الله الرحمن الرحیمسپاس و امتنان سپاس بی حساب و شکران بی پایان مر ایزد لایزال، مالک برحق عالمیان عیان و نهان را ذات ذوالجلال  والاکرامی که روح دمید … ادامه دارد