رادیو

۲۰۲۱/۱۱/۲۳پوهاند محمد بشیر دودیال رادیو له هغه وخته چې زموږ کلي ته یو زوړ پنجالی موټر تګ- راتګ پیل کړ، د هغه په رارسیدو به ماشومان د هغه شاوخوا ورټول … ادامه دارد

نظری مختصر به تاریخچهٔ رادیو در افغانستان

۲۰۲۱/۱۰/۲۷ پوهاند محمد بشیر دودیال نظری مختصر به تاریخچهٔ رادیو در افغانستان (به مناسبت هشتادمین سالګرد تاسیس رادیو افغانستان) اختراع رادیو انقلاب بزرگی را در جهان خبررسانی و توسعه فرهنگ … ادامه دارد