حلول سال نو  ۲۰۲۳  میلادی به همه مبارک باد

حلول سال نو  میلادی به همه مبارک باد

اعلامیۀ

حمله انتحاری بر مرکز آموزشی “کاج”