«ناسیونالیزم» و  تجدد!(۲)

«ناسیونالیزم» و  تجدد!(۲)

هشت مارچ، روز همبستگی بین المللی زنان، گرامی باد!

هشت مارچ، روز همبستگی بین المللی زنان!

نظری بر تعلیم دختران وارتباط دادن نادرست آن به کلتور و اخلاق

نظری بر تعلیم دختران

طالبان، تحصیلات پوهنتوني زنان را در افغانستان به تعلیق درآوردند

تعلیق تحصیلات عالی زنان در افغانستان

مینویسم

۲۰۲۲/۰۳/۲۴ مینویسم یاس امروزم را با همه درد و غم مینویسم آرمان دیروزم را با دوچشم پر نم مینویسم فردای تاریک ام را که همه با نا امیدی میبینم   با … ادامه دارد