آیا «دوحه» به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟

آیا «دوحه» به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟

از دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟

از دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟

با کشته شدن ایمن الظواهری، در پی چه چشم داشتی میتوان بود؟

کشته شدن ایمن الظواهری،…

«تعامل» تسخیر کنندگان، دولتداری نیست!

۲۰۲۲/۰۵/۰۷ «تعامل» تسخیر کنندگان، دولتداری نیست! «تعریف جنون: عین عمل را همیشه  تکرار کردن و یک نتیجۀ دیگر انتظار داشتن» (“البرت آینشتاین”) ۱۵ آگست ۲۰۲۱م مصادف است به تمثیل نقشۀ … ادامه دارد