د زغم ګټې او تحمل او بردبارۍ ته اړتیا

د زغم ګټې او تحمل او بردبارۍ

اعلامیۀ

حمله انتحاری بر مرکز آموزشی “کاج”

جنون قدرت طلبی به تشدید جنگ و خشونت در کشور خواهد افزود!

۲۰۲۲/۰۵/۱۱ جنون قدرت طلبی به تشدید جنگ و خشونت در کشور خواهد افزود! بیست و پنج سال قبل از امروز که طالبان توانستند تو ام با جنگ و جدال در … ادامه دارد

«تعامل» تسخیر کنندگان، دولتداری نیست!

۲۰۲۲/۰۵/۰۷ «تعامل» تسخیر کنندگان، دولتداری نیست! «تعریف جنون: عین عمل را همیشه  تکرار کردن و یک نتیجۀ دیگر انتظار داشتن» (“البرت آینشتاین”) ۱۵ آگست ۲۰۲۱م مصادف است به تمثیل نقشۀ … ادامه دارد