کورس اکابر، درس دوازدهم

روسیه عامل بدبختی تمام جهان

www.esteqlaal.net

روسیه عامل بدبختی تمام جهان

آنچه در چهل و اندی سال پسین در افغانستان و منطقه رخ داده است و می دهد هنوز، مسؤل مستقیم آن روسیۀ شوروی است.

در جنگ اسرائیل و حماس روسیه دخیل است و یک جنگ نیابتی روسیه و ایران در فلسطین در جریان است که هزاران قربانی گرفته و خونهای بیشمار ریخته شده است.

در جنگ های زرگری ایران- پاکستان، روسیه قویاً دست دارد.

در جنگهای عرب و اسرائیل دستان خون آلود روسیه خودنمائی میکند.

جنگ بیشتر از دوساله و سخت وحشتناکِ روسیه و اوکراین، حاصل برتری جوئی های کثیف روسیه است.

اگر سلسلۀ تمام جنگ ها در سرتاسر جهان را پیگیری کنیم، دستان خون آلود روسیه در همۀ آنها خودنمائی میکند. البته ناگفته نباید گذاشت که امریکا و ناتو با تمام قدرت در مقابل روسیه و برتری جوئی های آنها، عکس العمل نشان داده و در نتیجه باعث به درازا کشانیدن جنگ ها و خونریزی ها میگردند.

این مقدمۀ مختصر از این جهت تذکر داده شد که اخیراً لوی درستیز پاکستان، یک سخن بی خردانه در مورد افغانستان ابراز داشته است که عکس العمل های شدیدِ هموطنان ما را در داخل و خارج از افغانستان باعث گردیده است.

این بار نخست نیست که مقامات نظامی پاکستان چنین اظهارات غیر مسؤلانه در مورد افغانستان و افغانها قلقله میکنند، بار آخر هم نخواهد بود. چه باید کرد؟!

خداوند هیچ کشوری را محتاج همسایه و یا قدرت های بیرونی نکند، همین حالا حدود سه میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکنند و بود و نبود آنها بسته به تصامیم نظامیان پاکستانی است. و…

افغانستان تا اخیر جمهوریت شهید محمد داوود خان، از صلابت و عظمت و اعتبار محکمی در منطقه برخوردار بود و نفس پاکستانی و ایرانی می سوخت که نام افغانستان و افغان را بر زبان آورند و…

و اما چه اتفاق افتاد که بعد از کودتای شوم هفتم ثور 1357، حیثیت و اعتبار و صلابت افغانستان و افغانها، یکبارگی در نزد همسایه ها و کشور های دور و نزدیک، بر زمین خورد و تا امروز دوباره موفق به ترمیم آن نشده ایم که هر کس و ناکسی و هر از خود و بیگانه ای با نام و افتخارات افغانستان و مردم سلحشور آن بازی میکند؟!

اگر دیروز آخند های ایرانی با سرنوشت افغانستان و مردم افغانستان و سرنوشت مردم ما بازی می کردند و میکنند هنوز، امروز نظامیان پاکستانی چنان می کنند. اگر امریکا و متحدین غربی آنها کشور ما را محل تاخت و تاز و قتل و کشتار هموطنان ما ساخته و از آن یک کشتارگاه ساختند، اگر هر کشور و هر قدرت و هر بیگانه امروز برای ما تعین تکلیف میکنند و هر روز یک بهانه جست و جو میکنند، اگر دوپیسه نظامی پاکستانی جفنگ گوئی های مقامات غیرمسؤل پاکستان را بی شرمانه بر زبان آورده و فریاد میکند که” وقتی موضوع امنیت تک تک پاکستانی‌ها در میان باشد، می‌ توان کل افغانستان را محکوم و نفرین کرد.”بی بی سی

قیاس کنید که تجاوز ددمنشانۀ روسیۀ شوروی بر افغانستان، چه ضربۀ مهلکی را بر پیکر افغانستان وارد کرده است. پس به این نتیجه میرسیم که گناه نه از ایران و پاکستان است و نه از افغانستان و نه هم از احمد و محمود و کلبی و مقصود، بلکه گناه اصلی از روس های شرف باخته است که نه تنها افغانستان را به خاکدان سیه نشاندند، یک و نیم تا دو میلیون افغان آزاده را وحشیانه کشتار کردند، بیشتر از هفت میلیون از هموطنان شریف ما را مجبور به ترک وطن و خانه و کاشانه نموده و مهاجر ساختند و…، بلکه حیثیت و وقار و غرور و صلابت افغانها را نیز با بدترین شکل آن، با صفر برابر ساختند.

از پاکستانی و ایرانی و عرب و عجم گله نیست، بلکه یخن چرکین و خونین روسهای متجاوز را باید گرفت که عاملِ تمام بدبختی های جهان هستند، از افغانستان و پاکستان و ایران گرفته، تا فلسطین و سوریه و لبنان، از یمن گرفته تا عراق و اوکراین گرفته تا اشغال کریمیه، از مداخلات پیهم و متواتر روسیه در مسائل داخلی بلاروس، از افریقا گرفته تا آسیا و از امریکای شمالی گرفته و حتی مداخلات سایبری در انتخابات ریاست جمهوری امریکا که بعد ها افشا گردید و…، دستان خونین مقامات جنگ طلب کرملین به وضاحت دیده می شود.

قصر کرملین با سردمداری”پوتین”، باری اعلان نمودند که به نظامیان افغان که تربیت شدۀ نظامیان امریکا بوده و از کشور فراری شده اند، در جنگ با اوکراین ضرورت دارد و با معاشات گزاف و دیگر امکانات وسیع، و از جمله اجازۀ اقامت به فامیل ها و خانواده های شان، آنانرا استخدام میکنند.

بار دیگر کرملین نشینان اعلان نمودند که برای آن عده از خارجیان که در جنگ تجاوزگرانۀ روسیه در مقابل اوکرین شرکت کنند، تابعیت روسیه داده می شود و…

همین دیروز بود که خبرگزاری های معتبر جهانی اطلاع دادند که روسیه هزاران ملیشۀ نیپالی را در جنگ با اوکراین اجیر نموده است با این وعده که بعد از یک سال اشتراک در جنگ اوکراین، به آنها و فامیل های شان تابعیت روسیه داده  می شود و…، اما تا قبل از اتمام یک سال جنگ در اوکراین؛ اجسادِ بیشمار از آنها به نیپال رسید و در نتیجه نارضایتی شدید ردر آن کشور به وجود آورد و حکومت نیپال مجبور شد تا همه نظامیان نیپالی را از روسیه فرا خواند.

اینکه تمام جنایتکاران و قاتلین و قاچاقچیان مواد مخدر، از زندان های سرتا سر روسیه به جبهات جنگ فرستاده شدند و در نتیجه قوای واگنر به وجود آمد و در آخر کار در مقابل پوتین قیام کردند و چگونه بعدها، رهبر آنها”پریگوژین” توسط استخبارات نظامی روس به قتل رسید و…، داستان های فراوان دارد که همه از آنها اطلاع دارند و ضرورت به تکرار آنها دیده نمی شود.

پس دیده می شود که دستان خون آلود مقامات کرملین در تمام جنایات در سرتاسر کرۀ ارض دخیل است و تا کرملین نفس میکشد، آرامش به روی زمین بر نمی گردد.

جنرال پاکستانی چه باشد که چنان سخنان توهین آمیز و خلاف تمام نورم های شناخته شدۀ  سیاسی- نظامی بین المللی را بر زبان کثیف خود آورد. همین دو یا سه روز قبل بود که سه یا چهار نفر نظامی پاکستان در داخل خاک افغانستان اسیر نیروهای سرحدی افغانستان گردیدند و هنوز هم در قید نیرو های سرحدی طالبان هستند. جهت درسی به جنرال عاصمِ پاکستانی، لینک کلیپ دستگیر آن عساکر پاکستانی را در زیر میگذارم، تا جنرال مذکور آنرا دیده و بعد از این سخنان خود را برابر دهان کثیف خود بیرون دهد و نیز لینک یک مقام غیر رسمی طالبان در مورد را پیشکش میکنم تا “سیه روی شود هرکه در او غش باشد”.

جنرال عاصم که در دستگاه فاسد نظامی پاکستان، یقیناً به زور زن و زر به این مقام رسیده است؛ اگر جرئت و شهامت و غیرت دارد، یک قدم بدون اجازه بر خاک پاک افغانستان گذارد، تا برایش نشان دهند به اصطلاح “یک من آرد چند فطیر می شود”. دا گز او دا میدان! امتحان شرط است!

قضاوت را میگذاریم به هموطنان شریف خود.

جنرال مبین خان | یک تار موی افغان ها بهتر از تمام پاکستان است برای ما  

نظامیان پاکستانی  وارد افغانستان شده و به دست مجاهدین امارت اسلامی افتاده اند

This image has an empty alt attribute; its file name is Footer-1024x90.png

از بدو تأسیس وبسایت (۲۰۲۱) تا کنون

شمار خوانندگان سایت: 178

برای ارتباط، لطفاً به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com
به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.