من نه آن خاکستر رها درباد

۲۰۲۴/۰۱/۱۶

تصویری که در بالا شعر  هوسی حسین خیل را مزین ساخته ، اثر شمسیه حسنی هنر مند افغان است که به سویهٔ بین المللی در ممالک مختلف جهان شناخته شده است. این تنها اثر شمسیه در ایتالیا است، ولی امیدواریم که به زودی کارهای دیگر تحسین  بر انگیز اورا ببینیم: پیام او برای حقوق زنان افغان مهم است، این پیام امید به تولد دوباره پس از یک دوره غم انگیز است. امید به پیدا کردن هویت خودی کسی، رویاهای کسی  با پرواز در  نور به مثابهٔ  یکی از خلاقیت های اوست که در مجلهٔٔ متروپولتن در ایتالیه به چاب رسیده است.

This image has an empty alt attribute; its file name is Footer-1024x90.png

از بدو تأسیس وبسایت (۲۰۲۱) تا کنون

شمار خوانندگان سایت: 178

برای ارتباط، لطفاً به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com
به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.