شــاعـرې

nasharat@ariana-afghanistan.com او یا info@ariana-afghanistan.com

۲۰۲۴/۰۱/۱۵

شــاعـرې

دسمبر ۲۴/ ۲۰۲۳
تورنتو – کاناډا

د وبپاڼې د پرانستلو(۲۰۲۱/۰۹) راهیسې

د لوستونکو ټوله شمیره 177

د اړیکو لپاره، لطفاً په لاندینیو پتو موږ سره په تماس کې سۍ

nasharat@ariana-afghanistan.com او یا info@ariana-afghanistan.com

د مدنی او سیاسی حقوقو د بین المللی  میثاق د ۲۰مې مادې پر بنسټ، د جنگ دپاره تبلیغ او، مذهبی، توکمنی، ژبنی او داسی نورو  کرکو ته هڅول او بلنه،  څې  په زور او زیاتی اوړي،  ممنوعه خپرونې بلل کیږي او د خپریدو نه به ئی ډډه وسي.