کورس اکابر، درس دوازدهم

“بلندی ها هوای تازه دارد”

www.esteqlaal.net

“بلندی ها هوای تازه دارد”

عنوان فوق، مطلعِ آهنگی است از “فرهاد دریا” که در بین مردم عام افغانستان به فرهادِ”جویچه” شهرت بهم رسانیده است.

این”هنرمند” در این اواخر تلاش کرد به اثبات برساند که واقعاً “بلندی ها هوای تازه دارد.” او با یک دو “آوازخوان” دیگر، دست بهم داده و بعد از زلزلۀ مدهش هرات، یک مقدار پول از هموطنان ساده دلِ ما جمع آوری نموده و از “تۀ دل” تلاش نمودند که برای زلزله زدگان مظلوم هرات، خانه های عاجل یا اضطراری تهیه نموده و در نتیجه تعدادی از آنان را که گویا مرغ اقبال دَرِ شکسته ریختۀ شان را کوبیده و بر بام فروافتادۀ کلبۀ گلین شان نشسته و بر اوج فلک برده و بر بلندی ها بُرد تا از هوای تازه لذت برند و از گزند باد و باران و برف و توفان و زلزله و هزار و یک آفت دیگر در امان دارد.

قرار معلوم این دو یا سه “هنرمندِ” پرآوازه، حدود هفتاد هزار دالرِ امریکائی(۷۰۰۰۰) را از احمد و محمود و کلبی و مقصود به گونه های متفاوت جمع آوری نمودند و در ظرف یکی دو ماه بعد از آن زلزله، تعدادی سرپناه “مؤقتی” آماده ساختند و دهل و سرنا راه انداختند که “از سر خیر” دل شان بر هموطنان هراتی ما بسوخته و گویا”حج اکبر” نموده اند.

اکثریت مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور، ساخت این”مرغانچه” ها برای زلزله زدگان هرات را یک توهین بزرگ به مردم هنرپرور و با فرهنگ هرات باستان، بلکه توهین به تمام مردم افغانستان دانسته و در مورد به گونه های متفاوت اعتراض نمودند و در نتیجه کار “ساخت و سازِ” این “بلندی ها” با “هوای تازۀ” آنها، از جانب مقامات مسؤل طالبان، متوقف گردید و…

میگویند که فرهاد دریا و آریانا سعید و نیز داود سرخوش که در این ساخت و باخت باهم شریک هستند، آسیمه سر شدند و به یک سلسله اقدامات توصل ورزیدند، تا مگر ذهنیت ها را به زعم خودِشان تغییر دهند و در نتیجه قرار معلوم فرهاد دریا، در صفحۀ فیسبوک خود عکس العمل نشان داده و نوشته است که”… مرا هرچه خطاب می کنید و هر نام که بالایم میگذارید، اگر خلقی و پرچمی و خادیست میگوئید، اگر کمونیست خطاب میکنید، اگر دریا می گوئید یا جویچه و هر چیز دیگر، اینرا بدانید که در همه حال از شما هستم و…” البته چون این قلم با فیسبوک سر و کاری ندارم، نمی توانم همه سخنان و یا نوشته های جناب”دریا” در آن صفحه را تائید کنم، مگر لُب و لُبان آن همین بود که گویا از زبان یک هموطن شنیدم که از صفحۀ فیسبوک فرهاد دریا نقل میکرد.

به هر حال قرار معلوم ایشان از آن توهین وحشتناک خود به مردم افغانستان، از مردم معذرت خواسته و گویا تمام داد و گرفت و ساخت و باخت و بگیر و بده را به گردن”آریانا سعید” انداخته اند و…

ما میدانیم که “بلندی ها هوای تازه دارد”، مگر اینرا هم تجربه کرده ایم که هر بلندی لاجرم هوای تازه ندارد و بعضی وقت ها از بلندی ها هوای دود و باروت و سلاح ثقیله و…هم به مشام میرسد. “تنور” یا “مرغانچه” و یا به قول تعدادی از هموطنان”خانه های پنگوئنی”، و…، شاید گاه ناگاهی “هوای تازه” داشته باشد، اما به یک سرپناه “آدم دستور”، انسانی و مورد پذیرش انسان، شباهتی بهم نرسانند.

 نه یک “تنور خانه”، نه یک “مرغانچه”، نه یک محل برای “کشمش سازی”، نه یک طویله و یا هر نام دیگری که بر آنها بگذاریم،هیچکدام به آنچه این جمع”هنرمندان” پیشکش هموطنان ما در هرات نموده اند، قابل زنده مانی حتی برای یک روز هم نیستند و توهین بزرگی است به تمام بشریت و انسانیت.

از اینها که بگذریم، آقای “فرهاد دریا” درست است که خلقی و پرچمی و خادیست و کمونیست از ما بودند، از پدر و مادر افغان و مسلمان زاده شده بودند، در رگ های شان خون افغان در جریان بود، از “هوای تازۀ” آن سرزمین، از آب و خاک و فضای آن سرزمین استفاده کرده و در ردیف آدم حساب شده بودند و…، اما همه با چشم و سر دیدیم که “ازما بودند”، از افغانستان بودند، فرزندان همان آب و خاک بودند، اما یکشبه به همه خیانت کردند، از مردم رانده شدند، مردم شریف افغانستان آنان را نفرین کردند، از آنان متنفر اند و…، و این درست همان عکس العملی تواند بود که در مقابل هر خائن، فاسد، سودجو، تقلب کار و بی بند و باری صورت گرفته و می گیرد و خواهد گرفت، حتی “فرهاد دریا” و “آریانا سعید” و”داود سرخوش” و هر فرد یا افراد و هر زن و مرد و از خود و بیگانۀ دیگر. این دلیل شده نمی تواند که چون فلان شخص و بهمان فرد، “از ما است”، پس بر تمام نامردی و نامردمی او باید خاک انداخت و از آن چشم پوشی کرد.

در علم طب و طبابت و نیز در علم زراعت و…، همین اصل صادق است و باید مراعات گردد، در علوم اجتماعی و نیز سیاست و اقتصاد و…، هم همینگونه است. از مثال آوردن در اینجا خودداری میگردد و هر انسان عاقل و بالغ و دانا، خود می تواند مثال های مورد تائید خود را دریابد.

ضرب المثل مشهوری است مشعر بر اینکه:” درخت کج جز به آتش راست نمی شود.”

This image has an empty alt attribute; its file name is Footer-1024x90.png

از بدو تأسیس وبسایت (۲۰۲۱) تا کنون

شمار خوانندگان سایت: 178

برای ارتباط، لطفاً به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com
به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.