وطن مور ده

nasharat@ariana-afghanistan.com او یا info@ariana-afghanistan.com

۲۰۲۳/۱۲/۲۸

وطن مور ده

This image has an empty alt attribute; its file name is Footer-1024x90.png

د اړیکو لپاره، لطفاً په لاندینیو پتو موږ سره په تماس کې سۍ 

د مدنی او سیاسی حقوقو د بین المللی  میثاق د ۲۰مې مادې پر بنسټ، د جنگ دپاره تبلیغ او مذهبی، توکمنی، ژبنی او داسی نورو  کرکو ته هڅول او بلنه،  څې  په زور او زیاتی اوړي،  ممنوعه خپرونې بلل کیږي او د خپریدو نه به ئی ډډه وسي.