مرحوم ولی احمد نوری

۲۰۲۳/۰۴/۰۲

به مناسبت سالروز رحلت مرحوم مغفور
ولی احمد نوری بانی و مؤسس “آریانا افغانستان.کام”

مرحوم ولی احمد نوری

وطن دوست بی همتا

زمان به چه سرعت می گذرد، اینک دقیقاً یک سال از وفات ولی احمد نوری – این پیر مست در تلاش و تقلای وطن خواهی و حراست از اصالت فرهنگی افغان ها –  می گذرد او دگر در میان ما نیست، اما نوری مرحوم به اثر زحمات، از خود ماحصل زیادی به جا گذاشته است، که می شود این ماحصل را به عنوان میراث کار های یک افغان وطنخواه یاد نمود.

زندگی مرحوم ولی احمد نوری مملو از فراز ها و نشیب های فراوان است، در این سطور یادواره گونه صرف به فعالیت های رسانه یی او در حوزۀ نشرات دیجیتلی نگاه مختصری انداخته شده است.

مساعی محروم نوری بیشتر به این نکته معطوف می بود که افغان های وطنخواه و مستعد را به تلاش و مساعی تشویق نماید تا آنان توانایی های علمی و فرهنگی شان را در راه تقویۀ حس افغانستان دوستی و رعایت و حفاظت از ثقافت افغان ها به کار اندازند، سعی میکرد هر چه بیشتر و بیشتر هموطنان دردمند خود را به امور اساسی و مؤثر کار های روشنگری فرا بخواند

غالب فرهنگی های معاصر با ولی احمد نوری در تماس بودند و از اشتیاق او در راه تحکیم دفاع از ارزش های وطنی  فیض ها می بردند و در نهایت  با  زحمات نشراتی که نوری مرحوم به عمل می آورد آثار این نویسندگان اقبال نشر می یافت.

جناب نوری مرحوم تمام نوشته های نگارندگان را به دقت مطالعه میکرد و از نگاه نشراتی، املا و انشاء ترتیب می نمود تا خوانندگان به آسانی مطالب را دریافت کرده بتوانند. 

مرحوم ولی احمد نوری شب ها و روز ها در پشت میز کار خود به امور نشرات ملی مصروف می بود و در نشر مطالب از نگاه مطابقت شان با منافع و ارزش های وطن ما سخت گیر، زیرک و دقیق بود. قلم  بُران او  – در صورت کجروی شخصی یا قلمبدستی  – به هیچ کسی گذشت نمی کرد. و این پابندی او در راه درست وطن و نیاز های اصلی و نزدیک آن یک ضرورت بود. که باعث  میگردید نگارندگان  بیش از پیش در شناسایی امور وطنی حساس باشند.

ولی احمد نوری چند اثر مهم خامه و به نشر سپرده بود، که از عمده های آن، می توان این ها را نام برد

 گنجینۀ نام ها در افغانستان

 افغانستان گلستان اقوام

 دیوان اشعار عزیزنوری

زندگی عبدالرحیم ضیایی (شیون کابلی)

مختصری از تاریخ افغانستان به قلم عبدالرحیم ضیایی (شیون کابلی)

او در توسعه و گسترش دامنۀ رسانه های دیجیتلی افغانی سخت کوشا بود و تلاش می ورزید تا از راه نشرات در این حوزه  أمور ملی و فرهنگی أفغان ها ثبت ، تصحیح و صیقل گردد به همین جهت در تأسیس و آغاز کار رسانه یی چند وبسایت مهم در حوزۀ حمایت و تقویۀ روحیۀ ملیگرایی و بازتاب دهندۀ فرهنگ افغانی، نقش اصلی و اساسی دارد که می توان از وبسایت های «آریانا افغانستان آنلاین» و «آریانا افغانستان دات کام» یاد نمود.  در آغاز و به کار اندازی بخش نشرات پشتو و دری «پورتال افغان جرمن آنلاین» نیز سهم عمده داشت.

اوشان از خاطرات زیادی به جا مانده است، جناب ولی جان نوری دوست و اندیوال خیلی صمیمی و مهربان بود و بهترین لحظات هفته اش را با دوستان سپری میکرد، دوستان و رفقای او در امور رسانه یی جایش را خالی حس میکنند، اما ولی جان نوری در دل های دوستانش با یاد های گرم از او، همیشه زنده و برحال است، روحش شاد و یادش گرامی باد .

پایان

احصائیهٔ سایت جدید از رحلت مرحوم نوری تا به امروز

د لوستونکو ټوله شمیره 178

د اړیکو لپاره، په درنښت تاسو نه بلنه کبږي په لاندینیو پتو موږ سره په تماس کې سۍ

nasharat@ariana-afghanistan.com او یا info@ariana-afghanistan.com

د مدنی او سیاسی حقوقو د بین المللی  میثاق د ۲۰مې مادې پر بنسټ، د جنگ دپاره تبلیغ او، مذهبی، توکمنی، ژبنی او داسی نورو  کرکو ته هڅول او بلنه،  څې  په زور او زیاتی اوړي،  ممنوعه خپرونې بلل کیږي او د خپریدو نه به ئی ډډه وسي.