آغاز یک سال دیگر

شمار خوانندگان این مطلب تا کنون: 1597

۲۰۲۳/۰۱/۰۱

آغاز یک سال دیگر

آغاز سال جدید با خرواری از هیجانات، توقعات آرزو ها و امید ها همراست…سال ها می آیند و میروند و این ما انسان ها هستیم که با رفتار و کردار خود سرنوشت خود و با آن  سرنوشت جامعه ، وطن و مأوای را که در آن زاده شده ایم و به آن دینی داریم،  رقم میزنیم. خوب و بد  فردی ما  خوب و بد باهمی ماست… و اینجاست که در اخیر هر سال هر کسی تعهدی با خویش مینماید و قطعنامه ای میسنجد و فیصله ای صادر مینماید تا باشد به راهی که میخواهد در جولان شود و دینی که بر شانه میکشد ادا نماید. عالمان، دانشمندان، فیلسوفان و حتی مردم عادی درین قطعنامه ها و تعهدات خود وجیزه ها و مقوله هائی نغذی از خود به جا گذاشته اند که خارج از دلچسپی نمیباشد. به مناسبت دو هزار و بیست و سیومین حلول  سال  میلادی، نمونه ئی چند از ین گفتار خدمت هموطنان تقدیم میگردد. مهم نیست که آنها را  کی گفته است، مهم آنست که آنها چی گفته اند.

 • کتاب را باز ميکنيم . صفحات آن خالی است. ما ميخواهيم خودما کلماتی را در آن بچینیم . این کتاب فرصت نام دارند و فصل اول آن روز اول سال نو است
 • هر سال تعهد میکنی تا خودت را تغییر دهی. امسال تعهد کن تا خودت باشی.
 • روی قلب تان بنویسید که هر روز سال، بهترین روز است.
 • تقرب به سال نو باید با عزم و اراده ای پیدا کردن فرصت های پنهان در هر روز جدید باشد.
 • هر آغاز جدیدی از تکه و پارچه های گذشته درست می شود، نه از رها کردن گذشته.
 • کتاب امسال، نیمه ای شب، به پاورقی سال بعد تبدیل می شود. اميدوارم بفهمي که براي تو هر روز يک شروع تازه است که در هر طلوع خورشید، فصل جدیدی در زندگی ات در انتظار نوشتن است.
 • مهم نیست که گذشته چقدر سخت بوده باشد. همیشه می توانید دوباره شروع کنید.
 • برای اینکه در سال جدید موفق باشید، متمرکز بمانید، نگرش مثبتی پیدا کنید و با رویاهایتان با هیجان باشید.
 • آنقدر مصروف دوست داشتن زندگی تان باشید که دیگر وقت برای نفرت، پشیمانی یا ترس نداشته باشید.
 • لازم نيست همه پله های راه زینه را ببيني، فقط اولين قدم را بردار.
 • گپ های سال گذشته متعلق به زبان سال گذشته است. و گپ های سال آینده در انتظار صدای دیگری است.
 • هر آغاز جدید از پایان آغاز دیگری می آید.
 • یک خوش بین تا نیمه شب بیدار می ماند تا سال جدید را در حلول آن ببیند. یک بدبین می ماند تا مطمئن شود که سال گذشته میگذرد.
 • آنچه سال جدید برای شما به ارمغان می آورد بستگی زیادی به آنچه دارد که شما به سال جدید می آورید.
 • هر آنچیزی که هست و از انجامش ميترسي، انجامش بده. اشتباهات را مرتکب شو… سال آینده و برای همیش.
 • پشیمانی در سال پار  پاکت هایی است که در آن پیام های امید برای سال جدید یافت می شود.
 • اگر از چيزي خوشتان نمي آید، عوضش کنید. اگر نمی توانید آن را تغییر دهید، نگرش خود را تغییر دهید.
 • پایان سال، نه پایانی است و نه آغازی بلکه یک جریان است.
 • ·       … و حالا از سال جدید استقبال می کنیم. پر از چيزهايي که هيچوقت نبوده است .
 • سال جدید در برابر ما می ایستد، مثل فصلی در یک کتاب… منتظر نوشتن است.
 • امروز اولین صفحه خالی یک کتاب ۳۶۵ صفحه ای است. آنراخوب بنويس .

سال، خواهی نخواهی بالاخره به پایان میرسد ولی آیا شب یلدای  تاریک فجایع و مصائب برای برخی کثیری از هم میهنان ما به سر خواهد رسید و بی انجام و فرجام باقی نخواهد ماند؟. این همه بدبختی و آنهمه پس گرائی درین قرن واپسین، مستلزم انست تا سر به گریبان خود نمائیم و جویای چون و چرا  هائی شویم که همه زادهٔٔ اعمال خود ما افغانهاست. این است نتیجهٔ ای  بی بند و باری ها و بی کفایتی ها ، اختلاس ها ، خیانت ها ، استفاده جوئی ها و خود سری ها و شخصیت پرستی ها و قهرمان سازی ها که کافهٔ توده ای مظلوم افغانستان آنرا با گوشت، بوست و استخوان خود احساس میکنند.   این تیشه را به ریشهٔ خود، خود مان زده ولی همیشه دیگران را ملامت نموده ایم.

بعد از دهه ای دیموکراسی ، افغانستان شش مرحله ای مشبوع با انارشی را پشت سر گذاشته است  که هر شش آن در بی کفایتی و بی دانشی در امور مملکت داری، دستان یکدیگر را از پشت بسته اند. در کل، امید همیشه هست ولی تأریخ ما ثابب میسازد که این امید متأسفانه و بدبختانه  برای ما افغان ها واهی بوده،  است و خواهد بود.  در حال حاضر، با تحولات یک سال اخیر و لجاجت رژیم حاکم موجود با  به زیر پا گذاشتن تمام نورم ها و ستندرد ها ی مدنی، سیاسی، حقوقی اجتماعی و حتی دینی، متأسفانه امیدی  در افق این ماتمکده به نظر نمیرسد.  ایکاش  با یک صدا میتوانستیم بگوئیم که:

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم     فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم

ولی افسوس و هیهات که این  اولین صفحه خالی یک کتاب ۳۶۵ صفحه ای  را چطور؟ باکی؟ … و چی وقت؟؟؟… خوب بنويسیم؟ . آینده تار است و افق خونین.

سیدال هومان
آریانا افغانستان آنلاین

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت