حلول سال نو  ۲۰۲۳  میلادی به همه مبارک باد

شمار خوانندگان این مطلب تا کنون: 1625

۲۰۲۲/۱۲/۳۱

هموطنان  گرامی،

درست پنج سال قبل از امروز، بانی و مؤسس (آریانا-فغانستان.کام)، جناب مستطاب، شادروان ولی احمد نوری، به مناسبت حلول سال نو میلادی پیام ذیل را به نشر سپرده بودند که حاوی نکات بس ارزنده و قابل تعمق بوده، اقبال نشر  ان یکبار دیگر خارج از دلچسپی نخواهد بود.

ایشان فرموده بودند که:

“وبسایت آریانا افغانستان ورود سال جدید میلادی را به قاطبهٔٔ مردم جهان بالخصوص مسیحیان، تهنیت و شادباش گفته و آرزومندم که سال نو  پر از میمنت  بوده و حامل صلح و صفا  برای  مردم  سراسر جهان باشد.  قلباً متمنی ام که تمام انسان ها  به مناسبت تعویض سال نو میلادی، با فامیل و دوستان شان  مراسم پُر نشاطی داشته باشند .

تهنیت گویی و مبارک باد حلول سال نو میلاد مسیح دلایل متعدد دارد که به صورت عمده، اساسی ترین آنها در زیر برشمرده می شود:

  • مردم، اعم از ساکنان آسیا، افریقا، امریکای لاتین  ، امریکای شمالی، کانادا، اروپا و استرالیا حلول سال نو میلادی راجشن می گیرند و آنرا با شور و شعف تجلیل می کنند. آنها  توقع  دارند دوستان شان نیز این روز را بخاطر آنها گرامی بدارند، ما با اعتقاد به احترام به باور های تمام مردم دنیا، این  روز را برای آنان شاد باش میگوئیم.
  • حتی ممالکی که نفوس مسیحی ندارند و یا مسیحیان از اقلیت های خیلی ناچیز نفوس آ نان محسوب می گردند، نیز  جشن  سال نو میلادی را برگزار می کنند.
  • سال و تقویم مسیحی میلادی، امروز در اکثریت ممالک جهان، سال و تقویم پلان های کاری و مخصوصاً پلان های مالی و بودجوی شان تعیین گردیده است. به همین مناسبت است که اختتام سال پار  و آغاز سال نو برای اکثریت کارگران و کارمندان در سر تا سر دنیا، ختم پلان کاری آنها حساب گردیده ، این  روز را با استراحت و رفع خستگی از تحقق پلان کاری سال پار جشن می گیرند. چنین روندی سبب آن گردیده است که اگرچه حلول سال جدید مسیحی، منشأی مذهبی دارد، ولی تجلیل و برگزاری آن امروز از قلمرو مذهب خیلی فراتر رفته است و چه بسا که عده ای هم بدون آن که در جست و جوی منشأی آن برآیند در این   جشن ها از مزایا و الطاف آن متلذذ می شوند. از نظر من  فراهم آمدن خوشی و شادی برای انسان ها که توأم با نزدیکی و درک متقابل از همد یگر و فرصتی برای همگرایی فراهم آید به هیچ وجه عمل ناخواستنی و نامطلوب بوده نمیتواند. حتی عده ای هم که با تعصب به این پدیده نگاه کرده و آنرا مکروه و نا صواب میدانند، خود در محیط فامیلی خویش از این  جشن ها متلذذ می گردند.
  • – نکتۀ مهم دیگر اینکه مسیحیان عموماً در اعیاد مذهبی ما مسلمانان،  به ما تبریکی و تهنیت می فرستند و حتی اخیراً در بعضی از کشور ها مسیحیان در جشن های مذهبی مسلمانان سهم می گیرند، این مراودات فرهنگی و مدنی انسان ها  نه تنها که هیچ بدی ندارد بلکه در نزدیک ساختن مردم نقش بس قابل توجه بازی کرده میتواند.

به این صورت قطعاً بی جا نیست که حلول سال نو میلادی به تمام مردم جهان  تهنیت گفته شده و آرزوی نیکویی برای شان توقع گردد.

در اخیر یک بار دیگر این سال جدید را که فردا  قدم رنجه می فرماید، برای تمام مردم جهان صمیمانه تبریک می گویم و امید های نیکی را برای آ نان تمنی دارم  …

و من الله توفیق  

ولی احمد نوری”

 بانی و مؤسس آریانا-افغانستان.کام

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت