با کشته شدن ایمن الظواهری، در پی چه چشم داشتی میتوان بود؟

شمار خوانندگان این مطلب تا کنون: 2299

۲۰۲۲/۰۸/۰۹

با کشته شدن ایمن الظواهری،

 در پی چه چشم داشتی می توان بود؟

گفته می شود روز یکشنبه ۲۰۲۲/۰۷/۳۱ ، ساعت ۶:۲۱ صبح به وقت کابل، ایمن الظواهری رهبر سازمان تروریستی القا عده در محل شیر پور و در کنار خانه سراج الدین حقانی در کابل تحت حاکمیت طالبان از سوی امریکا بوسیله یک طیاره بدون سر نشین و با یک فیر را کت به قتل رسیده و قرار آخرین خبر در قندهار دفن گردیده است.

اگر به این رویداد با اندک دقت فکر کنیم چیز تازه و نخستین باری نبوده که رهبر سازمان القا عده از جانب دولت ایالات متحده امریکا به قتل می رسد، بلکه چند سال قبل اسامه بن لادن نخستین رهبر سازمان مذکور نیز در شهر اسلام آباد پاکستان به قتل رسید.

آنچه در این ارتباط اهمیت دارد و در اینجا می باید قدری به آن پرداخت:

۱ – اینست که دولت امریکا و دولت های دیگری مثل روسیه، چین، پاکستان ایران و غیره از ماهیت فکری و عملکرد گروه های تروریستی شناخت و تجربه کافی داشتند و دارند و در اثر واقعه 11سپتمبر 2001 بود که بیست سال ادامه جنگ زیر نام مبارزه با تروریزم از سوی دولت ایالات متحده امریکا و ناتو در افغانستان به راه افتاد. مگر با آنکه منشا و پایگاه طالبان و سران تروریست در کشور پاکستان بود عملاً  جنگ امریکا و نیروهای ائتلاف بین المللی در سرزمین افغانستان به راه افتاد که منجر به کشت و کشتار مردم بی گناه افغانستان گردید و چنان جنایاتی در حق مردم به عمل آمد که  به ندرت در تاریخ دیده شده خواهد بود.

۲ – با این همه تجربه تلخ دیگرهیچ فرد و دولتی نمی تواند از ماهیت تفکر و عملکرد رهبران گروه های تروریستی و رهبران طالبان و از خصلت خون خواری و ویران گری آنها شک و تردیدی را به خود راه دهد و همین طور از همبستگی طالبان با سازمان استخبارات نظامی پاکستان و سازمان القا عده و غیره طفره رفت.

۳ – مهم اینست و نباید از نظر دور داشت که سازمان القا عده و طالبان دارای یک ایدئولوژی بوده و مانند یک درخت اند که با شاخ هایی متعدد از یک تنه و یک ریشه آب خورده و تغذیه می کنند و با این درک نمی توان فقط شاخه های تروریسم را برید و به ریشه های آن کاری نداشت، تا ریشه هست شاخه های تازه بجای شاخه های بریده شده خواهند روئید. چنانکه وقتی اسامه بن لادن در اسلام آباد پاکستان به قتل رسید، ایمن الظواهری جایش را پر کرد و اینک در فردای کشته شدن ایمن الظواهری شخص دیگری بجایش  نشست.

۴ – متأسفانه با اینکه روسای جمهور امریکا و زمام داران دیگر جهان این مسایل را بخوبی میدانند ولی فقط با این نوع کشتن ها و اقدامات مقطعی اکتفا کرده آنهم بخاطر آنکه موضع عدم قاطعیت و ضعف های خود را در برابر گروه های تروریستی و دولت های حامی آنها عوام فریبا نه بپوشانند. اما طوریکه آشکار است بجای مبارزه قاطع و دوام دار ناشیانه با رهبران طالبان و دیگر گروه های تروریستی از در معامله و سازش پیش آمده اند و بدین ترتیب سال ها ست که اعمال جنایت بار از جانب آنها در حق مردم افغانستان به عمل می آید.

۵ – خواننده محترم توجه فرماید بعد از واقعه ۱۱ سپتمبر دولت ایالات متحده امریکا و اعضای ناتو تصمیم گرفتند تا رژیم طالبان را سقوط داده، گروه های تروریستی را در منطقه نابود کرده و افغانستان را چنان بازسازی  و قادر به دفاع از خود نمایند که دیگر در آنجا نظام طالبی و گروه های تروریست نتوانند تبارز کرده و افغانستان را به حیث پایگاه فعالیت های تروریستی شان مبدل نمایند.

۶ – اما پس از بیست سال جنگ  در افغانستان که منجر به بیش از دوهزار و پنج صد نفر تلفات انسانی و زیادتر از دو هزار میلیارد دالر مصارف مادی و مالی را دولت ایالات متحده متحمل شد و شرکایش  نیز متقبل صد ها نفر تلفات جانی و خسارات مادی گردیدند با این حال بدون کدام دست آورد و اطمینان از اینکه افغانستان بار دیگر به لانه تروریزم تبدیل نمی گردد ولی شتابزده و ناسنجیده در کشور قطر زمینه مذاکره با طالبان را فراهم کردند که پس از گذشت چند ماه با مهندسی زلمی خلیل زاد این خیانت پیشه به حقوق مردم افغانستان و امریکا، نتیجتاً توافقی به عمل آمد که ظرف چند روز بار دیگر طالبان در افغانستان به حاکمیت رسیدند و این رویداد چیزی بود که چنین چیزی را دولت پاکستان و دار و دسته سازمان القا عده، داعیش و غیره در خیال خود شان از خدا می خواستند.    

چرا چنین شد؟:

۷– دولت امریکا پس از آن همه ادامه جنگ بالاخره اقلا این را دریافت که ادامه جنگ در افغانستان به غیر از تلفات بیشتر انسانی و خسارات مادی امکان رسیدن با آن اهدافی که قبلاً بخاطر آن لشکر کشی نموده بودند دیگر حاصلی در بر ندارد.

۸ – این درست زیرا به اساس تجارب تاریخی هر گاه در چنین جنگی چنان عقب گاه مانور و حمایت همه جانبه یک دولتی چون دولت تروریست پرور پاکستان وجود داشته باشد پیروزی در آنجا ممکن نیست، اما سوال اینجاست با چه استدلالی نخواستند و یا نمی توانستند این مشکل حمایت پاکستان مبنی بر حمایت از گروه های تروریستی و حکومت طالبان در افغانستان را حل نمایند؟ این سوالی ست که تا امروز به آن از سوی دولت امریکا پاسخ روشن و منطقی داده نشده است.

۹ – از اینکه دولت امریکا و هیچ دولتی تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اند، پس از کشته شدن ایمن الظواهری چنین بر می آید که احتمالاً حکومت امریکا به این نظر رسیده تا از طریق فشار بیشتر بر حکومت طالبان آنها را وادار سازد که بر مواضع قبلی شان تجدید نظر کرده در قدم اول اجازه ندهند که رهبران سازمان القا عده و دیگر گروه های تروریستی با استفاده از خاک افغانستان به منافع امریکا ضربه و آسیب وارد نمایند. در قدم دوم از آنها خواهد خواست که طبق به اصطلاح توافق نامه قطر یک دولتی تشکیل شود که زمینه برای مشارکت دیگر اقوام و عناصر چیز فهم فراهم گردیده که تا حدودی حقوق سیاسی، اقتصادی و آزادی های مذهبی و اجتماعی مردم رعایت شود.

 ۱۰ – اینکه چنین برنامه های خیال پردازانه امریکا برای طالبان قابل قبول خواهد بود و یا خیر تجارب گذشته نشان داده است که برای عناصر دارای تفکرایدولوژیک بسیار دشوار و غیرعملی پنداشته می شود، چون طالبان این را می دانند که هر گاه به همچو خواست ها تن دهند به زودی از سوی عناصر آگاه و شخصیت های دولت ائتلافی یا مشارکتی به زودی  به آشیه رانده شده و از قدرت کنار زده خواهند شد. بنااً تجربه تقریباً نزدیک بیک سال از عمر حکومت طالبان در افغانستان می گذرد و مردم افغانستان و مردم جهان با وجود تقاضا های مکرر از داخل و خارج حد اقل اجازه ای رفتن دختران را از صنف شش به بالا نداده اند. پس چه رسد به رعایت حقوق و آزادی های دیگر مردم.   

۱۱ –  در جمعبندی باید گفت: هر گاه مشکل تروریزم در افغانستان و منطقه که بیش از هر چیز این مشکل مربوط و وابسته به سیاست های پاکستان شناخته شده است، حل و فصل نشود، همان طوری که دولت امریکا از زمان واقعه ۱۱سپتمبر و ریاست جمهوری جورج بوش تا حال به کدام نتیجه مثبت در مبارزه با تروریزم و طالبان نرسیده، بعد از این هم بوسیله طیارات بدون سرنشین وبا کشتن تک، تک رهبران القا عده و طالبان، نباید منتظر چشم داشت پیروزی در برابر گروه های تروریستی و استقرار صلح در افغانستان و منطقه بود. پایان

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

[email protected] و یا [email protected]

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.اهتمام محتویات مندرج دریک مطلب نشر شده در سایت ا. ا. مسئولیت تام نویسنده است.