دروغ های دیده درایانه!

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 1667

۲۰۲۲/۰۷/۲۵

دروغ های دیده درایانه!

همه می دانیم که یکی ازعواقب ناگوار جهانی جنگ اوکراین قیودات محاربوی در بحیرۀ سیاه بر صادرات ملیون ها تن غلۀ محصول اوکراین است که یکی از اقلام مهم صادراتی آن کشور محسوب می شود. نه تنها که روسیه صادرات آن را متوقف ساخته بلکه ،بنابر راپور های منتشره یک مقدار این غله جات را غصب نموده و تحت نام محصول روسیه سودا نموده.

کشتی های مملو از محمولۀ غله در بنادر متوقف است که یک بحران غذایی در سطح جهانی ایجاد و قیم این   مواد به طور وسر سام آوری صعود نموده که علاوه بر ایجاد عدم توازن در اقتصاد های قوی، ممالک خورد و ریزۀ محتاج و نادار را سخت در مضیقه قرار داده و احتمال یک بحران فقر گستر جهانی متصور است.

با مداخلۀ ملل متحد و میانه روی ترکیه زمینه را برای امضای یک توافقنامه بین روسیه و اوکراین برای درهم شکستن این تحدیدات مساعد ساخت که توافقنامۀ متزلزل نا مطمئن بین طرفین در استانبول در حصور سرمنشی ملل متحد امضاء شد.

هم چنان اخبار مشعر است، که فردای امضای این توافق نامه قوای مسلح روسیه بندرگاه بحری اودسه در اوکراین را که از بنادر مهم تجارتی اوکراین است زیر آماج راکت های ثقیل مخرب خود قرار داد، که تقبیح جهانی را برانگیخت و  تعهدات اخلاقی روسیه را به این  توافق نامه سؤال قرار داده  وآن را طبعاً بی اعتبار می سازد.

اما نزد من نکتۀ مهم، حساس و جالب توجه  انکار نمودن وزیر دفاع روسیه از این حمله است. که چیز نو در فرهنگ سیاسی و نظامی روسیه نیست. اگر تأریخ  رقابت های سیاسی و نظامی بین قدرت های مطرح جهان مطالعه کنید، دروغ گفتن و انکار نمودن یک ابزار تکتیکی بوده و از آن به وفرت استفاده شده، تعهدات دروغین انگلیس در جنگ جهانی اول  به ملل عرب برای آزادی شان از سلطۀ امپراتوری عثمانی و تطبیق دسیسۀ ایجاد مادر وطن برای صیهونیزم در فلسطین،  اما روسیه در این به سویهٔ دیده درایی دست همه را از پشت بسته است.

بی مورد نیست که از رویداد دیگر مشابه دو دروغ گو تذکر دهم. به تأریخ ۱۶ جولای سال ۲۰۱۶  ترمپ رئیس جمهور امریکاُ در هلسنکی با ولادمیر پوتین دیدار رسمی داشت ضمن مذاکرات دو به دو ترمپ از پوتین پرسید«گردنت بسته پیش خدا جواب گو باشی که راست گویی آیا در انتخابات ریاست جمهوری روسیه مداخله کرده بود ؟»

پوتین گفت« به سرت قسم که نی والله»

ترمپ گفت «اینه خود پوتین میگه نی».

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com و یا info@ariana-afghanistan.com

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.
اهتمام محتویات مندرج دریک مطلب نشر شده در سایت ا. ا. مسئولیت تام نویسنده است.