نشود که”هم پټکی لاړ سی او هم کَرَک”

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 2554

۲۰۲۲/۰۷/۰۶

نشود که”هم پټکی لاړ سی او هم کَرَک”

آیا روسیه با ویرانی سرتاسری اوکراین و تصرف مناطق مهم ستراتیجیک آن به فدراسیون، امریکا و اعضای پیمان اتلانتیک شمالی را از لحاظ نظامی و اقتصادی، بدون رویا رویی مستقیم به زانو در آورده و پهلوان پوتین برنده به بر آمده کل منظر ساختار سیاسی و اقتصادی جهان دگرگون شود؟

و یا بالاخره عامل حیثیت برعقلانیت « Pragmatism» سیاسی سایه انداخته پای امریکا  و متحدین را به جنگ رویارویی کشانیذه و دنیا را در آستانۀ استقبال تحول نا میمون و  نامعلوم با عواقب غیر قابل پیش بینی قرار دهد.

 از بررسی رویداد های جاری چنین بر می آید که  نازدانگان پروردۀ دامان ثروت، راحت و وفرت نعمات ۵۰ سال اخیرامریکا و اروپا فعلاً به مقایسۀ روس های سختی کشیده و تنگ دستی ها گذرانیده وعادت کرده به ساعت ها برای خرید نان سیاهی در صف های دراز ایستادن، به مراتب بیشتر تحت فشار و در تنگنا و اضطراب قرار گرفته، قیم مواد اولیه سرسام آور بالا رفته و انفلاسیون از معیار ۴۰ فیصد به بالا مستی می کند. هراس آن موجود است که اروپایان بدون پرتاب  بامب اتوم بر ایشان از نه بود تسخین  در زمستان از سینه بغل هلاک شوند.

تا حال تإثیرات تعزیرات متنوعۀ امریکا و غرب بر اقتصاد روسیه معلوم نیست، برعکس تدابیر وقایوی اقتصاد روسیه و توازن تجارتی آن را تحکیم بخشیده و روسیه جهان را به سوی بی ثباتی اقتصادی سوق داده.

تجهیزات ثقیلۀ دفاعی امریکا و هم پیمانان غرب تغییری فاحشی در توازن جنگ وارد نه ساخته و با تفاوت تعداد نفوس قوای مسلح اوکراین با روسیه  با گذشت هر روز اوکراین متحمل تلفات و خسارات سنگین ترمی گردد.

فعلاً بدون وقوع یک جنگ چندین جانبه جهان و بالاخص ممالک نادار هر پنج قاره با مشکلات تهلکه بار اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. و امریکا  ۷،۵۰ بلیون دالر ذخایر ارزی ما را منجمد ساخته.

نه شود که به گفتۀ ضرب المثل پشتو «هم پټکی لاړ سی او هم کرک».

برای ارتباط لطفاً به آدرس های ذیل در تماس شوید

nasharat@ariana-afghanistan.com ویا info@ariana-afghanistan.com

محتویات مندرج دریک مطلب نشر شده در ین سایت، مسئولیت تام نویسنده است. به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.