اظهار سپاس و شکرانِ خانوادهٔ نوری

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 2090

۲۰۲۲/۰۴/۰۵

مرحوم مغفور ولی احمد نوری ، مؤسس و بنیان گزار “آریانا افغانستان . کام”، است، نامش دائم زنده و خاطرش درین سایت همیشه گرامی خواهد بود. شمعی را که او افروخته است ، هیچگاه خاموش نخواهد گردید.

سیدال هومان
مسئول آریانا افغانستان