شهادت محمد داوود موسی

شمار خوانندگان این مضمون تا حال: 1320

کشته شدن مشاور بلندپایه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در کابل

محمد داوود موسی، مشاور بلندپایه اتاق تجارت و سرمایه گذاری، دیروز از سوی تفنگداران ناشناس در شهر کابل کشته شد. آقای موسی ساعت هشت و سی دقیقه صبح دیروز «دوشنبه» در نزدیک خانه اش آماج حمله مسلحانه قرار گرفت.

در این حمله وی نخست زخمی شد و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت.

نزدیکان آقای داوود موسی می گویند که یک مرد تفنگدار نخست او را از موتر اش پیاده ساخت و سپس گلوله را بر قلبش شلیک کرد.

زاید صدیق از نزدیکان آقای موسی می گوید که محمد داوود موسی از دوران ظاهر شاه به اینسو یکی از بازرگانان ملی کشور شمرده میشد.

زاید صدیق، دوست محمد داوود موسی، گفت:«یک مرد تقریبا از یک متر فاصله یک فیر به قلب اش کرد و بعد در موتر سوار شدند و فرار کردند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که آقای داوود در پیش نویس قانون سرمایه گذاری، قانون مالیات و قرارداد ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان نقش بنیادین داشت.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می افزاید که محمد داوود موسی نمایندگی شرکت مرسدس بنز را در افغانستان داشت و در توسعه بخش خصوصی کشور نقش مهمی را بازی می کرد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«خواست من از امارت اسلامی این است که قاتل داوود موسی را پیدا کنند و به عدالت بسپارند.»

در همین حال نقیب الله صافی، رییس عامل اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان، می گوید:«در بخش سکتور خصوصی این یک ضایع بسیار بزرگ است. در آینده امارت اسلامی باید به این توجه کند که از جان و مال تاجران حفاظت کنند.»

فرماندهی پولیس کابل هر چند ترور آقای داوود را تایید میکند اما در این باره حاضر به گفت وگو نشد. 

از سویی هم زابل یار غرنی، یک بازرگان دیگر در بخش ساختمانی به روز یک شنبه از سوی رباینده گان زخمی شده است. بسته گان او از مسوولان می خواهند که عاملان این رویداد را بازداشت نمایند. 

شهریار غرنی، برادر زاده زابل یار غرنی، گفت:«تا حال هم فامیل زابل یار از این قضیه آگاهی ندارد و این روز سوم است که کاکایم در شفاخانه بستر است و به هوش نیست.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که افزایش قتل و ربودن بازرگانان نگرانی های جدی بازرگانان کشور را برانگیخته است و امارت اسلامی باید در این زمینه به گونه جدی توجه نماید.