هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد!

شمار خوانندگان این مضمون تا حال: 1647

۲۰۲۲/۰۳/۰۱

هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد!

یکی از آموختگی های  سالیان دراز تجارب من خلاصه می گردد در یک عرف نهایت ناپسند و نامطلوب فرهنگی ما که ما هیچ گاه و در هیچ مورد ملامت پذیر نیستیم و در ملامت کردن دیگران سرآمد اقرانیم. حتی در روابط خانوادگی ما این نقیصه مشهود است.

نارسایی دیگر این که ما یک واقعه و قضیه را به طور مشخص، مجرد و به طور مجزا از دیگر عوامل نمی نگریم و برآن  قضاوت نمی کنیم بلکه ما برای توجیه یک فاجعه، یک جنایت و یا یک حادثۀ ناگوار فوراً یک جریان بالمثل  دیگر نا مرتبط را در میان آورده با تذکر آن برای عمل شنیع فعلی و تیر شده پوشش می سازیم.

 اگر گویی چرا قتل عام کردید، گویند متقدمان ما از این بدتر کردند! و اگر از بقایای  متقدمان بپرسید که چرا مرتکب این جنایت شدید. به مهارت و عوام فریبی  هزاران اتهام بی بنیاد را به دورۀ قبلی احواله  می کنند و لاطایلات می گویند. در حالی که ما هر جنایت مستند ضد بشری را در شرائط خاص آن تقبیح می کنیم و یک رویداد مشخص را به انتقاد می گیریم ومیگوییم و قناعت داریم البته که مجریان جنایات غیر مرتبط قبلی خطا کردند، خراب کردند، و بد کردند و ناروا و فعلاً موضوع مطلقاً جداگانه و لو که همگون هم باشد مورد بحث است.

مناسب است که هر کدام را با نحوۀ وقوع، شرائط و عُمال آن به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار دهیم.

ولی هر شخص، حزب و یا مملکت جنایت کارمسؤول اعمال و کردار خود است و جنایت شان را عمل مشابه  دیگران توجیه نه توانسته  برای شان برائت نمی دهد. گویند گوسفند به پای خود آویزان است و بز به پای خود.

متأسفانه این شیوه و طرز تفکر در جامعۀ ما معمول و مروج است.

منظور از این مقدمه ارتباط به جنایت فعلی  پوتین درحملۀ وحشیانه و زور گویانه اش و خلق این  فاجعۀ درد ناک  کنونی بشری بر ملت بی دفاع  اوکراین می گیرد. متأسفانه پیروان مکتب مارکسیزم و لیننیزم و بقایای مرتجعین حزب دموکراتیک خلق(ترجمانان قوای نظامی امریکا) بنابر علایق عقیدتی این عمل وحشیانه و جنایت کارانۀ پوتین وحشی و خون خوار را بر اوکراین به تجاوزات امریکا و متحدینش در شرق میانه و افغانستان ارتباط داده آن را توجیه می کنند و حق مشروع و مسلم پوتین و باند مخوف ستمگرش دانسته  و از آن حمایت می کنند. اگر کمونست بلاد دگر از پوتین دفاع کند، کمونست افغان، اگر شمه و ذرۀ از احساس و وجدان برایش مانده باشد، با آن چه روس در حق وطنش روا داشت چگونه از این جنایت پوتین دفاع می کند.

اوکراین به رنگ نارنجی به مقایسهٔ روسیه به رنگ سبز

هم چنان برای گروه تندروان دینی و اخوانیت هم این جنایت بر بنیاد احکام کتابی که به آن ایمان دارند قابل توجیه نیست اوکراینی هم مثل فلسطینی انسان است.

کدام انسان با وجدان، حق بین واقعیت پرست حملات امریکا و غرب را بر عراق، لیبیا و سوریه تائید و پشتی بانی کرد. روس و ایران با همدستی وارث  دکتاتور خون خوار تأریخ، بشارالاسد در سوریه به صد ها هزار سوریایی بی گناه را قتل عام و سوریۀ مهد تمدن های درخشان را ویران ساختند.

آن چه در اوکراین حالا  در جریان است یک تجاوز علنی ابر قدرت نظامی جهان  بر حریم یک کشور دموکرات، رهایی یافته و  آزاد شده  از یوغ استعمار شوری است، که با خود ارادیت و حاکیت ملی  در تعین سرنوشت خود استقلال عمل دارد. این تجاوز وحشیانه خلاف تمام میثاق های بین المللی است که روس به حیث عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد ناظر و مجری قوانین بین المللی و تأمین کنندۀ صلح و دربان ومحافظ  جهان از مصیبت عالم تباه جنگ ذروی است که پوتین کلک خود برآن مانده.

اوکراین را در این وضع رقت بار زیر بمباردمان های قوای مدهش هوایی روس، محکومیت، اسارت و کشتار و مهاجرت  ده ها هزار شهروندش  فارغ از کردار این و آن به حیث یک فاجعۀ تحمیلی یک قوت بزرگ نظامی دنیا به داوری گیرید. نه این که ناپلئون چه کرد و هتلر، ستالین و اسرائیل  و Uncle Sam چه ها.

مقاومت متداوم ملت قهرمان اوکراین بالاخره  پیروز شدنی است و موقف جهان صلح دوست برای روس شکست افغانستان را تکرار کردنی است.