فراخوان ملی

شمار خوانندگان این مضمون: 4914

۲۰۲۲/۰۱/۲۶
نویسنده: سید نظام الدین وحدت

مسرت دارم که بار دیگر با شما هموطنان گرامی ام وارد یک گفتگو سازنده ملی میشوم. امیدوارم عرایض بنده را مورد توجه قرار دهید !

  در تاریخ دیده شده که حرکت های پیش از وقت غیرات مکانیکی حتی در مواردی انقلابات نیز نه تنها نتیجه مثبت نداده است، بلکه نتیجه عکس را هم داشته است. انقلاب ها بخودی خود موجب دگرگونی مثبت نمیشوند، مثال زنده آن انقلاب اسلامی در ایران است،هرحرکت وجریان اجتماعی اگر ازمتن جامعه بر نخواسته باشد انگیزه ملی نداشته باشداز تعادل وتعامل خارج میشود و نتیجه معکوس را رقم میزند.  در جامعه عقب مانده وسنتی ما به علت نفوذ پرقدرت ارتجاع سنتی حتی دست زدن به اصلاحات یعنی (ریفورم) نیزمستلزم دقت میباشد،کوچکترین اشتباه میتواند به قیمتی گزافی برای جامعه و کشورتمام شود. چنانچه طی جهار دهه اندی اخیر شاهد شگفتی های بسیاری بوده ایم و هنوز هستیم. اما این به هیچ عنوان به معن آن نیست که تن به تهجر بدهیم و به انجماد و استبداد تسلیم شویم، بلکه روش اصلاح و اعتلا را باید درست انتخاب کنیم. به پای گفتمان برویم و بعد از پخته کردن و علمی ساختن نظریه ها وطرح هابه پای اجرا برویم .

 یکی دیگرازمشکلات جامعه امروزی ما انقطابات و انشعابات اجتماعی ،سیاسی، ذهنی وروانی است،جامعه یی که وفاق خود را از دست دهد به موتری می ماند که فرمانش از دست راننده آن خارج شده باشد؟ این انقظابات وانشعابات اجتماعی،فرهنگی وسیاسی چنان گسترده است،که در طول تاریخ معاصر خود هیچگاه شاهد آن به این صورتش نبوده ایم.شیوع خشونت وتفوق طلبی های غریزی اتنیکی و مذهبی در میان تمام اقشار جامعه ما ودر نهایت میان اقوام ساکن کشورما طوری گسترش یافته که گاهی پشتون راپشت هزاره، تاجک را پشت اوزبک وهر سه را پشت پشتون وووو میفرستند تا او را به قتل گاه بیاورد و او که میداند برادرش است جرآت مخالفت نمیکند و برادرش را به رگبار می بندد ! با کمال تاسف برخی از نویسنده گان وشعرا هم اگر بشود به آنها نویسنده وشاعر گفت؟ همچنان به این آتش در گرفته در خانه خودی تیل می پاشند ، بخشی از مطبوعات ورسانه های ما به پاتوق یکعده مریض تبدیل شده که از بام تا شام در رسانها مصروف کینه ورزی و کهنه فروشی و فتنه انگیزی اند، بدون انکه یکتعداد شان بدانند که به چه کاری مصروف هستند. بقول زنده یاد غبار (( تا زمانیکه این لباس خونین وچرکین را از تن تان نکشید وضعیت شما تغیر نمیکند ) ) لذا بنا به درک تجارب گذشته دور ونزدیک ، اگری خردی باقی مانده باشد،وظیفه مبرم ماست تا با توجه به حقایق تاریخی و تجربه شده، بایددرک کنیم که مقتضیات زمان وشرایطی کنونی ما چیست !

 بر تمام حلقات اجتماعی، فرهنگی وسیاسی جامعه ما لازم است تا با استفاده ازاین درس های تاریخی بخود آماده ذهنیت خود را تغیر داده ازتمایلات تعصب الوده قشری،قومی،فلسفی بگذزیم،تمام شخصیتها ،احزاب و نهاد های مدنی که در خط دموکراسی (حکومت مردم ) قرار دارند چه در داخل داحل کشور وچه در خارج کشور به محوریت دها شخصیت آزموده شده ای ملی که هر کدام میتوانید از هم اکنون پیشنهاد کنید در یک صف واحد با نه گفتن به قومگرایی ایدیالوژی باوری صرفآ بااهداف و استراتیژی مشترکی ملی کشور خویش را نجات دهیم ، دست بکاری و ابتکاری بزنیم وبا پا کشیدن ازخورده کاری ونا هماهنگی به کار مشترکی ملی متعهد ومتوصل شویم.

پایان