سازمان ملل: “افغانستان در آستانهٔ سقوط قرار دارد”

شمار خوانندگان این مضمون: 2726

‌‌۲۰۲۱/۱۱/۲۳
منبع: بزنس اِنسایدر BUSINESS INSIDER
مترجم: سیدال هومان

 سازمان ملل متحد هشدار داد که سیستم مالی افغانستان در آستانهٔ سقوط قرار دارد.
ایالات متحده هنوز هم نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر از ذخایر اش[افغانستان] را منجمد نگه داشته است.
sbaker@businessinsider.com

© یک جنگجوی طالب حین پیره در یک پوستهٔ تالاشی در کابل افغانستان. رحمت گل/ اسوشیتد پرس

رویترز گزارش میدهد:” سازمان ملل متحد هشدار داده است که سیستم بانکی افغانستان ممکن است در چند ماه آینده سقوط کند.”

قسمت زیادی از  ذخایر کشور پس از تسخیر طالبان منجمد گردیده است.

سازمان ملل متحد می گوید که بدون عرضهٔ کمک به طالبان، باید راهی برای رسانیدن پول به مردم افغانستان وجود داشته باشد.

یک سند پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد که توسط رویترز دیده شده است، می گوید که بانک های افغانستان به شدت به کمک نیاز دارند و اگر این کمک صورت نگیرد، تاثیرات منفی آن بر مردم افغانستان “سرسام آور” خواهد بود.

به گزارش رویترز، در این راپورآمده است: “سیستم های پرداخت مالی و بانکی افغانستان در حالت قهقرائی است. این مشکل بانکداری باید به سرعت حل شود تا ظرفیت محدود تولیدی افغانستان بهبود یافته و از فروپاشی سیستم بانکی جلوگیری شود.”

سیستم بانکی افغانستان به  خصوص از زمانی که طالبان در اوایل سال جاری قدرت را در این کشور به دست گرفته اند، با مشکلات مواجه گردید. سرمایه گذاری خارجی متوقف و دارایی های خارجی افغانستان منجمد شد تا مانع دسترسی طالبان به آنها شود.

متخصصین و سازمان های غیر دولتی اکنون از عواقب وخیم  آن برای مردم افغانستان هشدار می دهند.

عبدالله الدرداری، رییس پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان به رویترز گفت که باید راهی برای مردم افغانستان وجود داشته باشد تا این پول ها را به دست آورند، اما نه برای این که این پول درکنترول طالبان قرار گیرد.

وی گفت: “ما باید راهی پیدا کنیم تا مطمئن شویم که با  کمک ما به بخش بانکی، از طالبان حمایت نمی شود.”

“ما در چنان وضع وخیمی هستیم  که نیاز به تفکر در مورد تمام راه های ممکن برای کمک داشته و باید از زاویهٔ جدیدی به آن  فکر کنیم.”

امریکا نزدیک به  ۹.۵ میلیارد دالر  سرمایهٔ بانک مرکزی افغانستان را پس از تسخیرطالبان مسدود نموده، بیشتر این پول توسط بانک ریزرو فدرال نیویورک نگهداری می شود.

صندوق وجهی  بین المللی و بانک جهانی می گویند در ارتباط  به افغانستان فعالیت های شان را به تعلیق در می آورند.

سازمان ملل متحد پیش از این هشدار داده بود که میلیون ها تن در افغانستان از گرسنگی جان خواهند باخت.

گزارش های متعدد می گویند که برخی   از والدین در افغانستان کودکان خود را می فروشند زیرا آنها شدیداً به پول نیاز دارند.

رئیس یکی از بزرگترین قرضه دهندگان افغانستان  در  ماه سبتمبر هشدار داد که سیستم مالی این کشور نزدیک به فروپاشی است.

اصل مقاله را در بزنس اِنسایدر مطالعه فرمائید.

یادداشت: با کلِک روی کلمات به رنگ آبی به منبع همان خبر هدایت میشوید.