طالبان پلان های تعلیمی برای دختران را به “زودی” اعلام می کنند؟؟

آژانس فرانس پرس

۲۰۲۱/۱۰/۱۷

مترجم: سیدال هومان

سازمان ملل متحد می گوید، طالبان پلان های تعلیمی برای دختران را به “زودی” اعلام می کنند

یک مقام ارشد سازمان ملل متحد   گفته است که طلبان پس از چهار هفته که به پسران افغان اجازهٔ تعلیمات ثانوی داده اند، برای تعلیمات ثانوی دختران نیز  چارچوبی را اعلام خواهند کرد تا به مکتب برگردند. کاری که تا به حال نکرده اند.

©  بولنت کیلیک ا : یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید که طالبان به زودی پلانی را برای اجازه دادن به دختران افغان اعلام  خواهند نمود تا مانند  این دختران که در 26 سپتمبر در مکتب ابتدایی 2021 در قندهار دیده شدند. به مکتب ثانوی نیز بروند.

عمر عبدی، معاون اجرایوی یونیسف UNICEF روز جمعه در نیویارک گفت: « وزیر معارف سر پرست به ما گفته است که آنها روی چارچوبی کار می کنند که به زودی اجازهٔ رفتن همهٔ دختران را به مکاتب ثانوی اعلام خواهند کرد. ما انتظار داریم که این مسئله بسیار زود اجرا گردد.»

از هفته ها به این طرف طالبان گفته اند که به دختران اجازه خواهند داد تا هر چه زودتر به مکتب برگردند.

این گروه اسلامی وقتی با خشم بین المللی مواجه گردید که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱  زنان و دختران را به طور موثر از مکاتب در سراسر کشور محروم کرده و آزادی های افغان ها را به طور فزاینده ای سلب نمودند و به خاطر حکومت وحشیانه و ستمگرشان نام بدی کمائی کردند.

[اینبار] طالبان از همان آغاز به دختران اجازه حضور در مکتب ابتدایی را داده اند، اما گفته اند که دختران و معلمان زن شان هنوز به مکاتب ثانوی برگشته نمی توانند.

مقامات طالبان همچنان گفته اند که این مسئله  تنها زمانی امکان پذیر است که امنیت دختران و تفکیک جنسیتی سختگیرانه مطابق تفسیر  سختگیرانه خود این  گروه از شریعت، تامین شود و افزودند که برای پیاده کردن این چارچوب به زمان بیشتری نیاز است.

عبدی در  صحبت هایش خاطر نشان نمود که ” تعلیم و تربیهٔ میلیون ها دختر  به سنین مکاتب ثانوی برای بیست و هفتمین روز متواتر به هدر رفته است.”

وی گفت که سازمان ملل متحد از مقامات طالبان که اکنون بر افغانستان حکومت می کنند ، خواسته است  در مورد تعلیم دختران “صبر نکنند”.

عبدی گفت که هفتهٔ قبل به افغانستان سفر کرده و با مقامات طالبان دیدار نموده است.

و اضافه نمود: “در تمام جلساتم ، من اولین موضوعی را که مطرح کردم تعلیم دختران بود.” وی گفت که از تعهدات طالبان برای اجازه دادن به تمام دختران برای رفتن به مکتب “یقین” حاصل کرده است. وی در مورد مکتب ثانوی گفت که به آنها “تنها در پنج ولایت” اجازه داده شده است ، اما افزود که سازمان ملل متحد برای تطبیق این حق در سراسر کشور تلاش می کند.

این هفته یک دختر ۱۴ ساله که به نام اسما شناسایی شده است، نا امیدی خود را  هم از این وضعیت و هم از تصمیمش برای ادامهٔ تحصیل برای عفو بین المللی ابراز کرده گفت:

“آیا من خواهم توانست که به مکتب بروم یا نه؟ این بزرگترین تشویش من است. من می خواهم همه چیز را ، از ساده ترین تا سخت ترین موضوعات یاد بگیرم. من می خواهم یک فضانورد، یا یک انجنیر  یا مهندس شوم … این رؤیای من است. تعلیم و تربیه جرم نیست.”

وی افزود: “اگر طالبان اعلام کنند که گرفتن تعلیم جرم است، پس ما مرتکب این جرم خواهیم شد. ما تسلیم نمی شویم.”