تیم روباتیک زنان افغان در مکسیکو

آژانس فرانس پرس

۲۰۲۱/۰۹/۲۰

مترجم: سیدال هومان

پناهندگان افغان در بایسکل سواری عنعنوی مکسیکو سیتی

چهار پناهجوی افغان، اعضای تیم روباتیک کشور که پس از تصاحب کابل توسط طالبان در ماه گذشته به مکسیکو فرار کرده بودند، روز یکشنبه در رسم گذشت بایسکل در پایتخت [مکسیکو] که برای استقبال از این زنان سازماندهی شده بود، شرکت کردند.

©  عکاسی کلودیو کروز، مردم در بایسکل سواری ” لاس آبرازا، مکسیکو ” شرکت نموده و از اعضای جوان تیم روباتیک افغانستان که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ در مکسیکو سیتی پناهندگی دریافت کردند، استقبال نمودند

با پیوستن ده ها بایسکل سوار دیگر، زنان به بنای “یادبود انقلاب”، در مرکز مکسیکو سیتی رفتند که مراسمی بنام “مکسیکو شما را در آغوش می گیرد” برپا شده بود.

در جریان شیوع کوید-۱۹، این تیم که از حدود ۲۰ زن جوان ساخته شده بود، در مسابقات جهانی روباتیک ۲۰۱۷  با ایجاد نوع جدیدی از آلهٔ تنفسی که از پرزجات موترهای کهنه ساخته شده بود، جایزه خاصی را به دست آورد.

یکی از اعضای این تیم که نامش به دلایل امنیتی گرفته نمی شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اولتر از همه، ما می خواهیم از حکومت مکسیکو تشکر کنیم که این همه امکانات را برای ما فراهم ساخت.»

این گروه که از پنج عضو تیم و یکی از شرکای شان ساخته شده است، اولین پناهجویان افغان بودند که به مکسیکو پس از آن رسیدند که طالبان کشور شان را پس از ۲۰ سال، در ماه گذشته از حکومت تحت حمایت امریکا پس گرفت.

از آن زمان به بعد، مکسیکو در مجموع ۳۹۱ افغان را دریافت کرده است که بیشتر آنها مترجم و خانواده های شان استند و از بازگشت سیاست های سرکوبگر تاریخی طالبان هراس دارند.

مارتا دلگادو، معین وزیر خارجه مکسیکو که اسکان مجدد این تیم را به صورت بشردوستانه سازماندهی کرده بود، این گروه را با بایسکل اش همراهی کرد که یک سرگرمی عنعنوی بعد از ظهر یکشنبه در مکسیکو سیتی است.

همان عضو تیم روباتیک گفت: «ما می خواهیم از خانم معین وزیر خاصتاً تشکر کنیم که همیشه برای ما مفید بوده و همه این امکانات را برای ما فراهم میکند تا ما اینجا باشیم، تفریح کنیم، اطراف مکسیکو را ببینیم و با همه چیز آشنا شویم.»

پس از یک سخنرانی کوتاه، سه تن از زنان جوان به سمت مجسمهٔ مشهور «فرشتهٔ استقلال» رفتند، درحالیکه یکی دیگر سوار بر    تکسی ترایسیکل انجا رفت.

این گروه سپس به صدها بایسکل سوار دیگر پیوست که در امتداد پاسیو دِ لا ریفورما رکاب میزدند. این  جاده روز های یکشنبه روی ترافیک موتر بسته است تا برای بایسکل سواری عنعنوی باز باشد.

به گفته مقامات مکسیکو، این زنان تهدیدهایی از سوی بنیادگرایان اسلام گرا دریافت کرده اند.

سخنگوی این گروه هنگام ورود به مکسیکو گفت: «رویاهای ما به خاطر طالبان پایان نخواهد یافت.»