حکومت مشارکت ملی

۲۰۲۱/۰۸/۲۱

حکومت مشارکت ملی یا همه شمول،
یعنی حکومت جنگ سالاران و جنایت کاران

بعد از سقوط حکومت طالبان توسط قوای جهنمی ناتو و در رأس اضلاع متحده تحت زعامت جورج بوش جنایتکار و «تونی بلیر» جنایتشعار، و به قدرت رسانیدن جنایت کاران بزرگ جهادی شورای نظار و جمعیت، ستم، پرچم و سر انجام، در نتیجه کانفرانس منحوس بن، حکومت منتصب حامد کرزی توسط اضلاع متحده و دیموکراسی صادراتی غربی به کشور ما، جامعه ما ناظر و شاهد دولت و حکومتی است که به قول مبارز بزرگ ملی مرحوم داکتر سید خلیل هاشمیان میتوان آن را حکومت «شتر،گاو و پلنگ » نامید.

این سر آغاز همان حکومتی است، که امروز بنام حکومت مشارکتی و یا حکومت همه شمول یاد میشود، مارشال فهیم جنایت کار معاون حامد کرزی، و در دوره اشرف غنی مارشال دوستم جنایت شعار در مقام معاونی ریاست به اصطلاح جمهوری کشور قرار گرفتند.

امروز «تونی بلیر» جنایت شعار صدر اعظم اسبق دولت استعماری برتانیه، خروج عساکر اضلاع متحده را از افغانستان یک تراژیدی تلقی میکند، در حالیکه بانیان بزرگ این تراژیدی که محصول اشغال کشور ما توسط قوای ناتو و در نتیجه نصب کردن حکومات ضد منافع ملی یعنی کرزی و غنی، همین تونی بلیر و جورج بوش اند.

اکنون یک بار دیگر بعد از سقوط دیمکراسی صادراتی ضد ملی دولت اضلاع متحده و پیروزی مجدد طالبان، قوله های حکومت مشارکت ملی یا حکومت همه شمول از طرف باند شورای نظار، جمعیت و طفیلی های دیگر شنیده میشود.

یک بار دیگر ملت افغانستان شاهد پلان ها و توطئه های، تلاش تدوام حکومات دست نشانده، با تبانی با قدرت های خارجی است.

گویند:«عاقبت گرگ زاده گرگ شود» سه شورای نظاری خائن یعنی بچه احمد شاه مسعود جنایتکار و امرالله صالح معاون اشرف غنی که ظاهراً نقاب ملی گرایی را به رخ کشیده بود تا بعد از غنی بر اریکه قدرت دولتی تکیه زند و بسم الله وزیر جنگ حکومت غنی، در پنجشیر به تحریکات ضد تسلط قدرت طالبان شروع کرده اند که یک بار دیگر از طریق جنگ و تشدد، به دوام قدرت ضد مردمی شان بپردازند.

 هم زمان با دخول طالبان به کابل، یک عده سران دیگر باند های جنایتکار شورای زمرد فروشان پنجشیر و جمعیت، مانند مغز متفکر شورای نظار یونس قانونی، بچه بحران الدین جنگانی، برادر مسعود پنجشیری و غیره به دامان باداران پنجابی خود پناه بردند تا یک بار دیگر به لطف و کرم پنجاب و تعهد غلامی شان از طریق حکومت مشارکت ملی در قدرت دولتی مادام العمرسهیم و شریک باشند.

در زاویه سوم این مثلث شیطانی دبل عبدالله شورای نظاری با زیرکی تام وتمام در پوست طالبان جای گرفته و با تشکل شورای شیطانی تفاهم با حامد کرزی و گل بیدین، به تحکیم موقف و موقعیت خود و گروپ جنایتکارش میپردازد، بدین شکل دیده میشود که جنایتکاران شورای نظار و جمعیت به سه شکل و مواضع مختلف ولی هدف شوم واحد، در یک مثلث شیطانی در تلاش آوردن فشار بر قدرت طالبان برای تقسیم قدرت اند که نام آن را حکومت مشارکت ملی یا حکومت همه شمول گذاشته اند.

این پالیسی شیطانی چنان زیرکانه و مزورانه است، که حتی ذواتی به ذکاوت و تدبر سیاسی، همانند وینستن چرچل صدراعظم فقید برتانیه نیز از طرح آن عاجز خواهد بود.

یک دلیل اساسی و عمده استقبال مردم افغانستان از طالبان در دوره اول، انتباه مردم مبنی بر افواهاتی بود، که گویا طالبان برای اعاده قدرت مجدد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه که برخلاف زعماء جهادی، از محبوبیت عظیمی در کشور و میان مردم خود برخور دار بودآماده پیکار اند.

از جانبی هم مردم افغانستان از مظالم چنگیزی حکومت جمعیت و شورای نظار به سویه به ستوه آمده بودند که طالبان را به حیث فرشته های نجات تلقی میکردند که بد بختانه این فرشته های نجات، سر انجام به  به فرشته های عذاب تغییر ماهیت دادند.

امروز مردم افغانستان از زعامت مجدد طالبان متوقع اند، که به قلع و قمع و اختتام انحصار قدرت جنایتکاران جهادی پرداخته و در عوض در جستجوی شخصیت های پاک نفس و ملی مانند داکتر رمضان بشر دوست، پوهاند اسمعیل یون، داکتر صاحب روستار تره کی و امثال و اقران شان پرداخته و مانند دوره شاه مغفور کشور، به تشکل یک حکومت وحدت ملی و اتحاد واقعی و مردمی ملی بپردازند، نه حکومت مردود مشارکت ملی یا همه شمول.

محترم انجنیر صاحب سیدال هومان چند روز قبل در سایت وزین آریانا افغانستان، ترجمه جالب مصاحبه فاکس نیوز را با سفیر پاکستان بدست نشر سپرد، یک قسمت این مصاحبه قرار ذیل است: «…ما هیئتی از نمایندګان قومی غیر پشتون در اسلام آباد داریم که با وزیر خارجه و رهبریت ما ملاقات مینمایند تا در تعاطی با آن ها و طالبان یک حکومتی عرض اندام نماید که از همه نمایندگی کند..»

سفیر پاکستان نمایندگان مفسد و خائن به مردم و اقوام خود را، به حیث نمایندگان اقوام غیر پشتون معرفی میکند، در حالیکه از یکطرف این عناصر مفسد و فتنه جو و صاحب  احساسات کاذب فاشیستی به هیچ وجه از مردم و اقوام شریف خود نمایندگی کرده نمیتوانند، و از طرفی هم این ها از زمره کسانی اند که مانند هیتلر سه هزار طالب را در کانتینر ها در دشت ها و صحاری لیلی سوختاندند.

من درین قسمت فرموده دوست روشن ضمیر و بیدل شناس محترم الله محمد خان گرامی را نقل قول میکنم که خردمندانه و واقع بینانه به طور ذیل اظهار نظر نموده اند:«….رهبری طالبان عفو عمومی اعلان نموده اند، نباید به این مفهوم باشد که اشخاص متذکره (خائنان و جانیان ملی- مومند) را باز هم موقع بدهند تا در تعیین سرنوشت آینده کشور هر روز در روی صحنه سیاسی کشور ظاهر گردند، چنانکه در همین روز ها دیده میشود.) ختم

در اخیر شعار من است که:

سر خائن بر سر دار به

یک بیت مولانا خسته را با تصرف یک کلمه، زیور مصداق کلام میدانم:

حق به صد حجت و برهان نکند عرض وجود

تا ز ارباب جهادی رگ گردن باقیست

با عرض حرمت