ضرورت ترغیب یک دولت همه شمول

۲۰۲۱/۰۸/۱۸

ضرورت ترغیب یک دولت همه شمول

از نظر پاکستان

اخیراً فاکس نیوز در مورد حوادث اخیر در افغانستان مصاحبه ئی را با سفیر پاکستان در ملل متحد به نشر رسانید که به شکل واضح امیال دوامدار و شوم پاکستانی را در قبال تحولات اخیر در حالیکه خود را قهرمان معارک ۴۳ ساله معرفی مینماید و چنان وانمود مینماید که در طول این مدت این پاکستان بوده که تلفات جانی را متقبل شده و هم این پاکستان بی گناه بوده که از نگاه اقتصادی ضرر دیده و این پاکستان بوده که در اثر صدور تروریزم از افغنستان تلفات جانی داشته و باید  این پاکستان باشد که ابتکار عمل را هنوز هم در دست داشته و برای ایجاد گاو شیری دیگری عاجزانه میخواهد توجه جهانیان را به پاکستان متضرر و مسکین جذب نموده و منابع مالی دیگری را جستجو مینماید.

توجه شما را به ترجمهٔ این مصاحبه  جلب مینمایم…

فاکس – منیر اکرم  سفیر پاکستان در ملل متحد را با خود داریم… آقای منیر اکرم تشکر ازینکه با ما هستید.

منیر اکرم – تشکر که مرا با خود دارید.

فاکس – پیام تان برای مردم امریکا در مورد این خروج و اینکه برای منطقهٔ شما و همچنان ما چی معنی دارد چی خواهد بود؟

منیر اکرم – من فکر میکنم که ما باید به اینده  بنگریم. و ببینیم که چطور میتوانیم در جهت دهی وضعیت  کنونی به نفع افغانستان و منطقه و جامعهٔ بین المللی  مؤثر بوده میتوانیم . من معتقد استم که ۳ ویا ۴  مسئله از الویت برخوردار اند که باید در عمل پیاده گردند

 اول – طبعاً تخلیهٔ  کسانی است که میخواهند آنجا را ترک نمایند. اضلاع متحده حالا در کنترول میدان هوائی کابل بوده مردم خود و دیگران را تخلیه مینمایند. پاکستان نیز در عملیات تخلیه کمک مینماید، برای دیپلومات ها و اعضای نمایندگی های بین المللی، ژورنالستان و هر کس دیګریکه میخواهد آنجا را ترک نماید، ویزه داده و کمک مینماید از طریق پاکستان خارج شوند.

دو – لازم است تا تشکل یک حکومت همه شمول را در کابل ترغیب نمائیم. درین مورد پاکستان ، اضلاع متحده و ممالک دیگر در دوحه داخل مذاکره اند و همچنان ما  هیئتی متشکل از  تعدادی از نمایندګان قومی غیر پشتون را در اسلام آباد داریم که با وزیر خارجه و رهبریت ما  ملاقات مینمایند  تا در تعاطی  با آنها و طالبان یک حکومتی عرض اندام نماید که از همه نمایندگی کند.

فاکس – آقای منیر اکرم شما میدانید که طالبان در مورد  حقوق بشر سابقهٔ خوبی ندارند. در حقیقت وقتی طی سال ها به عقب  بنگرید این سابقه بسیارشنیع است و حالا نسبت به گفتار سابقهٔ شان  طور دیگری گپ میزنند. ولی  اگر شما متوجه آنچه واقع شده است  باشید، مشکل است تصور کرد همه چیز دفعتاً به کلی دگرګون شده است، درست است؟

منیر اکرم – من فکر میکنم که رفتار شان را باید ارزیابی نمود. آنها اطمینان میدهند، ما خواهیم دید، ما آنها را به اطمینان های شان مسئول خواهیم دانست. حالات را باید زیر نظر داشت که چگونه انکشاف مینماید. در عین زمان این عامل  یک نشانه خوبی است که آنها این تضمین ها را مینمایند، برای اینکه آنها میدانند که جامعهٔ بین المللی مترصد است، آنها ارزو مند  شناسایی و قبولی از جانب  جامعهٔ بین الملل استند و ما باید ازین مزیت استفاده کنیم تا از طرف آنها رویهٔ خوبی را مشاهده نمائیم.

فاکس – آقای منیر اکرم ، پاکستان با طالبان روابط دور و نزدیک داشته است، بعضی اوقات چنان نزدیک که برایشان کمک مالی  فراهم نموده اید، در سال ۲۰۱۸ ملا برادر رهبر جدید طالبان از زندان  پاکستان آزاد گردید. این چرا واقع  شد و آیا در  روابط تان با طالبان از وقت تصرفات تازهٔ شان کدام تغییری آمده است؟

منیر اکرم – میدانید که ملا برادر توسط پاکستان در مقطع خاصی از مبارزه،  زندانی شده بود، وی نظر به تقاضای اضلاع متحده آزاد گردید.

فاکس – برای مذاکرات؟

منیر اکرم – بالکل، برای اینکه مذاکرات را در دوحه رهبری نماید، از ما مخصوصاً خواسته شد تا “برادر” را رها کنیم که مذاکرات را در دوحه به پیش ببرد. و این نقاضای اضلاع متحده بود که از همان وقت رهبریب مذاکرات را به عهده دارد و شما رولی را که او ازهمان وقت بازی کرده است  دیده اید … .

فاکس – اقای منیر اکرم ، در مورد پس آمدن القاعده تشویش بسیار زیاد است،. که تهدیدی واقعی نتنها برای ما بلکه برای شما هم است، آیای ازین جهت تشویش دارید؟

منیر اکرم – بلی، مگر القاعده اساسا با همکاری اضلاع متحده و پاکستان از هم پاشیده است.. ما بیشتر از ۶۰۰ فعال القاعده را در افغانستان و مناطق سرحدی همجوار پاکستان دستگیر و به قتل رسانیدیم. از آنزمان تا به حال القاعده سایه ئی بیش نبوده، دیگر فعال نیست، تهدید واقعی از جانب سازمان داعش است  که طلبان با آنها در جنگ استند. ترورست های خطرناک تر دیگر نیز وجود دارند. تی تی پی که پاکستان را مورد حمله قرار میدهد ، ۶۰۰۰ جنګجو دارد که از خاک افغانستان ، پاکستان را مورد حمله قرار میدهد. این چیزی است که از آن تشویش داریم. لذا ما از داعش تشویش داریم و از تی تی پی تشویش داریم، القاعده یک شبه است  که البته باید زیر کنترول باشد. تهدید چند جانبه به مراتب  مهمتر از صرف یک القاعده است.

فاکس – وقتی شما داعش گفتید ،منظور همان گروپ   ISIS است  بلی؟

منیر اکرم – بلی

فاکس – گپ آخر،… معلومدار که اسامه بن لادن در داخل پاکستان کشته شد . آیا ظهور دوبارهٔ طالبان روابط شما را به کدام نوعی با اضلاع متحده خدشه دار خواهد ساخت؟ ما از ۲۰۰۲ به این طرف به مثابهٔ کمک خارجی هفده بلیون دالر به شما داده ایم ، ایا تشویش دارید که  این منبع به نوعی  بخشکد؟

منیر اکرم – خوب، میدانید دیگر. کمک از مدت مدیدیست که مرده است. در حقیقت، در جریان مبارزه و جنگ علیه تروریسم، پاکستان هفتاد هزار نفر را از دست داده است و تقریباً ۱۵۰ بلیون دالر  ضرر اقتصادی به ما رسیده است. لذا ما  در افغانستان چشم براه صلح استیم. اگر افغنستان در صلح باشد به نفع پاکستان نیز است. تا جائیکه  از رول پاکستان انتظار میرود، روابط ما با اضلاع متحده، فکر میکنم در اهمیت تزویج منافع ما بوده و اصولاً این تزویج مجادلهٔ مشترک در مقابل تروریسم  د ر منطقه نهفته است تا اطمینان حاصل شود که تروریسم از افغانستان صادر نمیشود، زیرا اضلاع متحده را تهدید میکند، پاکستان را تهدید مینماید و ممالک دیگرا در منطقه تهدید مینماید، پس ما علت مشترکی [به این معلول] داریم که ایجاب مینماید یک ائتلاف بین المللی را تشکیل نمائیم تا اطمینان حاصل شود که تروریزم دیگر از افغانسنان منشاء نمی گیرد .

فاکس – آقای منیر اکرم از وقتی که برای ما دادید تشکر و امیدواریم ، آنچیزی که میگوئید، بگذرد.

ختم