وبسایت آریانا افغانستان آنلاین در کنار وطن و مردم ستمدیدۀ خود به حمایت از نیروی های قوای مسلح کشور که علیه تجاوز و ستم طالبانی می رزمند - در نعرۀ تکبیر الله اکبر با افتخار شرکت میکند

یادداشت وبسایت آریانا افغانستان آنلاین

قطع نشر مشاجرات شخصی

آریانا افغانستان آنلاین از دیر زمانی مصمم بر آن بود تا به یک صورتی جلو بگو مگو های شخصی، غیر اجتماعی و به دور از مسایل مبرم وطنی را بگیرد، اما چنین امکانی به سادگی میسر نمی گردید، چه برخی از قلمبدستان محترم با نشر نکته های مخرش از سوی عده ای از قلمبدستان محترم دیگر درشماری از رسانه ها مورد ناراحتی قرار میگرفتند.

حال بادرک همه دوستان از بی هوده بودن نشر مطالب مربوط به مشاجرات شخصی و نیز انتقاد و اعتراض تعداد کثیری از هموطنان معزز ما بر این معضله، شرایط را برای قطع و منع کردن نوشته های حاوی مشاجرات شخصی مساعد گردانیده است همچنان اوضاع سخت تشویش آور و وخیم کشوردگر موجه بودن مشاجرات شخصی را کاملاً منتفی ساخته است، بی توجهی به آلام وطن و مردم ما و مشغولیت در جنگ های شخصیی نوشتاری سبب تشهیر قلمبدستان بالخصوص قلمبدستان برون مرزی میگردد.

به این مناسبت نظر به  تبادل نظر و تفاهمی که  سیدال هومان مسئول نشرات آریانا افغانستان آنلاین  و جناب رحمن غوربندی مسئول نشرات افغان جرمن آنلاین چندی قبل از طریق  سکایپ  به آن به توافق رسیدند ، قرار برین شد، تا هردو وبسایت  وزین درین راستا ابتکار عملی بدست گیرند. روی این اصل  وبسایت آریانا افغانستان  به خاطر هر چه بیشتر پابندی به مرام نشراتی خود، بادرنظر داشت رعایت مصلحت منافع همگانی وطن ما، هم نظری با یادداشت  تأریخی 7/8 2021 پورتال وزین افغان جرمن آنلاین، همسویی و همراهی با مردم ستمدیدۀ خود و همچنان حراست از وقار و حیثیت هریک از هموطنان ما، بعد از این نکات آتی را در خلال نشرات خود در نظر میگیرد:

  • نوشته ها، یادداشت ها، مقالات و هر گونه متن نوشتاری حایزماهیت شخصی، به خصوص تعرض و اهانت به اشخاص   را که تصدی جدید از قبل تا اندازهٔ زیادی جلو گیری به عمل آورده بود، بعد از  این به هیچ وجه و هیچ  ملحوظی  به نشر نمی گذارد.
  • آریانا افغانستان آنلاین به هموطنان و نویسندگان گرامی احترام کامل دارد، ولی در برابر وطن و مردم خود، ناگزیر به رعایت اصولی می باشد که آنرا در مرام نشراتی خود تعهد نموده است.
  • نویسندگان و مؤلفان آثار می توانند به نقد علمی به آثار سیاسی، اجتماعی، تأریخی، هنری و… بپردازند بدون آنکه کدام شخص و یا اشخاص را مورد توهین و تعرض قرار بدهند، دروازۀ این وبسایت همیشه به روی انتقادات علمی  به دور از توهین و تعرض به اشخاص، باز می باشد.
  • انتقاد و پاسخ انتقاد  از آثار منتشره  در این وبسایت و در رسانه های دیگر زمانی از طریق ما به نشر گذاشته می شود که به دور از هر گونه اهانت، دشنام و تعرض باشد.
  • گلایه و انتقادات به دور از نقد های علمی، وقتی در وبسایت ما مجال نشر می یابد که متن اصلی نیز نزد ما به نشر رسیده باشد. گلایه و انتقاد غیر اصولی از کدام متن نشر شده در رسانه های دیگر باید در همان رسانه ارسال گردد، وبسایت آریانا افغانستان آنلاین چنین گلایه ها و انتقادات غیر اصولی را به نشر نمی گذارد.

به این ترتیب رسانۀ ما بعد از این فرصت ها و گام های نخست  را به نوشته ها و تألیفاتی جهت  نشر مساعد میگرداند که ناظر به اوضاع جداً قابل نگرانی وطن و مردم مظلوم ما تهیه و تألیف شده باشد.

به امید توجه جدی هموطنان گرامی مخصوصاً نویسندگان و قلمبدستان  معززما.

با حرمت

سیدال هومان مسئول نشرات

آریانا افغانستان آنلاین