احصایه

Total: 1141449

، این احصایه از تأریخ ۲۲ ماه جولای ۲۰۲۱ به ساعت چهار و سی دقیقهٔ قبل ازظهر به وقت گرنویچ آغاز گردیده است